ImageProcessor.Builder

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
publicznych klasy statyczne ImageProcessor.Builder

Konstruktor do tworzenia ImageProcessor, który można wykonać później.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

Konstruktor < TensorImage >
dodać ( Operator <T> op)
ImageProcessor.Builder
dodać ( TensorOperator op)
Dodaje TensorOperator do łańcucha Operator.
ImageProcessor.Builder
dodać ( ImageOperator op)
Dodaje ImageOperator do łańcucha Operator.
Procesor obrazu
build ()
Kończy się proces budowania i dostaje ImageProcessor instancji.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publicznego Builder ()

Metody publiczne

publicznego Builder < TensorImage > add ( Operator <T> op)

Parametry
op

publicznego ImageProcessor.Builder add ( TensorOperator op)

Dodaje TensorOperator do łańcucha Operator. W wykonaniu, procesor nazywa TensorImage.getTensorBuffer() , aby przekształcić TensorImage przekształcając stanowiącego podstawę TensorBuffer .

Parametry
op następnie instancja Operatora do wykonania

publicznego ImageProcessor.Builder add ( ImageOperator op)

Dodaje ImageOperator do łańcucha Operator.

Parametry
op następnie instancja Operatora do wykonania

publicznego ImageProcessor build ()

Kończy się proces budowania i dostaje ImageProcessor instancji.