Rot90Op

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
public class Rot90Op

Obraca obraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Konstruktorzy publiczni

Rot90Op ()
Tworzy Rot90 Op, który obróci obraz o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Rot90Op (int k)
Tworzy Rot90 Op który będzie obracać obraz o 90 stopni dla k razy w lewo.

Metody publiczne

Obraz tensorowy
zastosowanie ( TensorImage image)
Stosuje zdefiniowany obrót na danym obrazie i zwraca wynik.
int
getOutputImageHeight (Int inputImageHeight int inputImageWidth)
Oblicza wysokość oczekiwanego obrazu wyjściowego po podaniu rozmiaru obrazu wejściowego.
int
getOutputImageWidth (Int inputImageHeight int inputImageWidth)
Oblicza szerokość oczekiwanego obrazu wyjściowego po podaniu rozmiaru obrazu wejściowego.
PunktF
inverseTransform (punkt PointF int inputImageHeight int inputImageWidth)
Przekształca punkt z układu współrzędnych obrazu wynikowego z powrotem na jeden z obrazu wejściowego.

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publicznego Rot90Op ()

Tworzy Rot90 Op, który obróci obraz o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

publicznego Rot90Op (int k)

Tworzy Rot90 Op który będzie obracać obraz o 90 stopni dla k razy w lewo.

Parametry
k Liczba obrócenia obrazu o 90 stopni. Jeśli jest dodatni, obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli jest ujemny, op obróci obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Metody publiczne

publicznego TensorImage zastosowania ( TensorImage image)

Stosuje zdefiniowany obrót na danym obrazie i zwraca wynik.

Uwaga: zawartość wejściowego image ulegnie zmianie, a image jest taki sam przypadek z wyjściem.

Parametry
obraz obraz wejściowy.
Zwroty
  • obraz wyjściowy.

public int getOutputImageHeight (int inputImageHeight, int inputImageWidth)

Oblicza wysokość oczekiwanego obrazu wyjściowego po podaniu rozmiaru obrazu wejściowego.

Parametry
inputImageWysokość
inputImageSzerokość

public int getOutputImageWidth (int inputImageHeight, int inputImageWidth)

Oblicza szerokość oczekiwanego obrazu wyjściowego po podaniu rozmiaru obrazu wejściowego.

Parametry
inputImageWysokość
inputImageSzerokość

publicznego PointF inverseTransform (punkt PointF, int inputImageHeight, int inputImageWidth)

Przekształca punkt z układu współrzędnych obrazu wynikowego z powrotem na jeden z obrazu wejściowego.

Parametry
punkt punkt z układu współrzędnych wynikowych.
inputImageWysokość wysokość obrazu wejściowego.
inputImageSzerokość szerokość obrazu wejściowego.
Zwroty
  • punkt ze współrzędnymi z układu współrzędnych obrazu wejściowego.