BaseOptions.Builder

publiczna statyczna klasa abstrakcyjna BaseOptions.Builder

Konstruktor dla BaseOptions .

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

abstrakcyjne opcje podstawowe
streszczenie BaseOptions.Builder
setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)
Ustawia zaawansowane opcje akceleratora.
streszczenie BaseOptions.Builder
setNumThreads (int numThreads)
Ustawia liczbę wątków używanych przez operacje TFLite obsługujące wielowątkowość podczas uruchamiania wnioskowania z procesorem.
BaseOptions.Builder
użyjGpu ()
Używa procesora graficznego do wnioskowania.
BaseOptions.Builder
użyjNnapi ()
Używa NNAPI do wnioskowania.

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publiczny konstruktor ()

Metody publiczne

publiczne streszczenie BaseOptions build ()

publiczne streszczenie BaseOptions.Builder setComputeSettings ( ComputeSettings computeSettings)

Ustawia zaawansowane opcje akceleratora.

Uwaga: ta metoda zastąpi interfejsy API wysokiego poziomu umożliwiające wybranie delegata, takie jak useGpu() i useNnapi() .

Parametry
Ustawienia obliczeniowe

publiczne streszczenie BaseOptions.Builder setNumThreads (int numThreads)

Ustawia liczbę wątków używanych przez operacje TFLite obsługujące wielowątkowość podczas uruchamiania wnioskowania z procesorem. Domyślnie -1.

numThreads powinna być większa niż 0 lub równa -1. Ustawienie numThreads na -1 powoduje, że środowisko wykonawcze TFLite ustawia tę wartość.

Parametry
liczba wątków

public BaseOptions.Builder useGpu ()

Używa procesora graficznego do wnioskowania. Zaawansowane ustawienia konfiguracji GPU zostaną ustawione na wartości domyślne.

Uwaga: ta metoda zastąpi ustawienia z setComputeSettings(ComputeSettings) .

Aby manipulować zaawansowanymi ustawieniami konfiguracji GPU, użyj setComputeSettings(ComputeSettings) .

public BaseOptions.Builder useNnapi ()

Używa NNAPI do wnioskowania. Zaawansowane ustawienia konfiguracji NNAPI zostaną ustawione na wartości domyślne.

Uwaga: ta metoda zastąpi ustawienia z setComputeSettings(ComputeSettings) .

Aby manipulować zaawansowanymi ustawieniami konfiguracji NNAPI, użyj setComputeSettings(ComputeSettings) .