Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

BaseOptions

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
public abstract class BaseOptions

Ogólne opcje konfigurowania interfejsów API zadań.

Klasy zagnieżdżone

klasa BaseOptions.Builder Builder dla BaseOptions .

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

statyczne BaseOptions.Builder

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

BaseOptions publiczne ()

Metody publiczne

public static BaseOptions.Builder budowniczy ()