BaseOptions

kamu soyut sınıf BaseOptions

Genel olarak Görev API'lerini yapılandırma seçenekleri.

İç İçe Sınıflar

sınıf BaseOptions.Builder İçin Oluşturucu BaseOptions .

Kamu İnşaatçılar

Genel Yöntemler

statik BaseOptions.Builder

Kalıtsal Yöntemler

Kamu İnşaatçılar

Kamu BaseOptions ()

Genel Yöntemler

ortak statik BaseOptions.Builder oluşturucu ()