Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

BaseTaskApi

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
lớp trừu tượng công khai BaseTaskApi
Các lớp con trực tiếp đã biết
Các lớp con gián tiếp đã biết

Lớp cơ sở cho API tác vụ, cung cấp logic được chia sẻ để tải / dỡ các lib gốc sang đối tác C ++ của nó.

Phương thức công khai

khoảng trống đồng bộ
đóng ()
Giải phóng bộ nhớ được cấp phát từ C ++ và hủy đăng ký thư viện khỏi trình giữ tĩnh.
Dài
boolean

Phương thức kế thừa

Phương thức công khai

công khai đồng bộ hóa void close ()

Giải phóng bộ nhớ được cấp phát từ C ++ và hủy đăng ký thư viện khỏi trình giữ tĩnh.

public long getNativeHandle ()

public boolean isClosed ()