ComputeSettings

publiczna klasa abstrakcyjna ComputeSettings

Opcje umożliwiające skonfigurowanie sposobu przyspieszania wnioskowania o modelu przy użyciu dedykowanych delegatów.

Klasy zagnieżdżone

klasa ComputeSettings.Builder Konstruktor dla ComputeSettings .
wyliczenie ComputeSettings. Delegat Opcje delegowania akceleratora TFLite.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

statyczne ComputeSettings.Builder
streszczenie ComputeSettings.Delegate

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publiczne ustawienia obliczeniowe ()

Metody publiczne

publiczny statyczny konstruktor ComputeSettings.Builder ()

publiczne streszczenie ComputeSettings.Delegate getDelegate ()