Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

ComputeSettings

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
public abstract class ComputeSettings

Opcje konfigurowania sposobu przyspieszania wnioskowania o modelu przy użyciu dedykowanych delegatów.

Klasy zagnieżdżone

klasa ComputeSettings.Builder Builder dla ComputeSettings .
wyliczenie ComputeSettings.Delegat Opcje delegata akceleratora TFLite.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

statyczne ComputeSettings.Builder
streszczenie ComputeSettings.Delegate

Metody odziedziczone

Konstruktorzy publiczni

ComputeSettings publiczne ()

Metody publiczne

public static ComputeSettings.Builder budowniczy ()

public abstract ComputeSettings.Delegate getDelegate ()