Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public static giao diện TaskJniUtils.EmptyHandleProvider

Cú pháp đường để lấy nativeHandle từ danh sách tham số trống.

Phương thức công khai

trừu tượng dài

Phương thức công khai

công createHandle dài trừu tượng ()