Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
publiczne statyczny interfejs TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider

Cukier składni, aby uzyskać nativeHandle z deskryptora pliku i opcji.

Metody publiczne

abstrakcyjne długie
createHandle (int deskryptora pliku, długo fileDescriptorLength, długo fileDescriptorOffset opcje T)

Metody publiczne

public abstract długo createHandle (int deskryptora pliku, długi, długi fileDescriptorOffset fileDescriptorLength opcje T)

Parametry
fileDescriptor
fileDescriptorLength
fileDescriptorOffset
opcje