Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
publiczne statyczny interfejs TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider

Cukier składnia dostać nativeHandle z tablicy ByteBuffer s.

Metody publiczne

abstrakcyjne długie

Metody publiczne

public abstract długo createHandle ( ByteBuffer ... bufory)

Parametry
bufory