Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

TaskJniUtils

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
TaskJniUtils public class

Narzędzia JNI dla interfejsu API zadań.

Klasy zagnieżdżone

berło TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Cukier składni, aby uzyskać nativeHandle z pustej listy parametrów.
berło TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Cukier składni, aby uzyskać nativeHandle z deskryptora pliku i opcji.
berło TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Cukier składnia dostać nativeHandle z tablicy ByteBuffer s.

Stałe

długie INVALID_POINTER

Metody publiczne

statyczny <T> długi
createHandleFromFdAndOptions (kontekst kontekst, FdAndOptionsHandleProvider <T> dostawca, String libname, String filePath opcje T)
Inicjuje JNI i zwraca uchwyt C++ z deskryptorem pliku i opcjami interfejsu API zadań.
statyczny długi
createHandleFromLibrary ( TaskJniUtils.EmptyHandleProvider dostawca, String libname)
Inicjuje JNI i zwraca c ++ rączkę przez pierwszego załadowania biblioteki C ++, a następnie wywołuje TaskJniUtils.EmptyHandleProvider.createHandle() .
statyczny długi
createHandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary (kontekst kontekst, TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider dostawca, String libname, String ... filepaths)
Inicjuje JNI i zwraca c ++ rączkę przez pierwszego załadowania biblioteki C ++, a następnie wywołuje TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider.createHandle(ByteBuffer) .
statyczny długi
statyczny długi
statyczne MappedByteBuffer
loadMappedFile (kontekst kontekst, String filePath)
Wczytuje plik z folderu zasobów poprzez mapowanie pamięci.
pustka statyczna
tryLoadLibrary ( String libname)
Spróbuj załadować natywną bibliotekę, jeśli jest już załadowana, wróć bezpośrednio.

Metody odziedziczone

Stałe

public static final długo INVALID_POINTER

Stała Wartość: 0

Metody publiczne

public static long createHandleFromFdAndOptions (kontekst kontekście FdAndOptionsHandleProvider <T> dostawcze, String libname, String filePath opcje T)

Inicjuje JNI i zwraca uchwyt C++ z deskryptorem pliku i opcjami interfejsu API zadań.

Parametry
kontekst kontekst aplikacji na Androida
dostawca dostawca do uzyskania obsługi C++, zwykle zwracany z wywołania natywnego
Nazwa_biblioteki nazwa biblioteki C++ do załadowania
ścieżka pliku ścieżka pliku do załadowania
opcje opcje konfiguracji zadaniowego API, z którego korzysta dostawca
Zwroty
  • C++ obsługuje tak długo
Rzuty
IOException Jeśli plik modelu nie zostanie załadowany.

public static długo createHandleFromLibrary ( TaskJniUtils.EmptyHandleProvider dostawca, String libname)

Inicjuje JNI i zwraca c ++ rączkę przez pierwszego załadowania biblioteki C ++, a następnie wywołuje TaskJniUtils.EmptyHandleProvider.createHandle() .

Parametry
dostawca dostawca do uzyskania obsługi C++, zwykle zwracany z wywołania natywnego
Nazwa_biblioteki
Zwroty
  • C++ obsługuje tak długo

public static długo createHandleWithMultipleAssetFilesFromLibrary (kontekst kontekst, TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider dostawca, String libname, String ... filepaths)

Inicjuje JNI i zwraca c ++ rączkę przez pierwszego załadowania biblioteki C ++, a następnie wywołuje TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider.createHandle(ByteBuffer) .

Parametry
kontekst kontekst aplikacji
dostawca dostawca, aby uzyskać wskaźnik C++, zwykle zwracany z połączenia natywnego
Nazwa_biblioteki nazwa biblioteki C++ do załadowania
filePaths ścieżki plików do załadowania
Zwroty
  • Wskaźnik C++ tak długo
Rzuty
IOException Jeśli plik modelu nie zostanie załadowany.

public static długo createProtoBaseOptionsHandle ( BaseOptions baseOptions)

Parametry
opcje bazowe

public static long createProtoBaseOptionsHandleWithLegacyNumThreads ( BaseOptions baseOptions, int legacyNumThreads)

Parametry
opcje bazowe
legacyNumThreads

public static MappedByteBuffer loadMappedFile (kontekst kontekst, String filePath)

Wczytuje plik z folderu zasobów poprzez mapowanie pamięci.

Parametry
kontekst Kontekst aplikacji umożliwiający dostęp do zasobów.
ścieżka pliku Ścieżka zasobu do pliku.
Zwroty
  • załadowany plik mapowany w pamięci.
Rzuty
IOException Jeśli plik modelu nie zostanie załadowany.

static void tryLoadLibrary ( String libname)

Spróbuj załadować natywną bibliotekę, jeśli jest już załadowana, wróć bezpośrednio.

Parametry
Nazwa_biblioteki nazwa lib