org.tensorflow.lite.task.core

Interfejsy

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Składnia cukier, aby uzyskać natywny uchwyt z pustej listy parametrów.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Składnia cukier, aby uzyskać natywny uchwyt z deskryptora pliku i opcji.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Składnia cukier, aby uzyskać nativeHandle z tablicy ByteBuffer s.

Zajęcia

Opcje podstawowe Opcje ogólnej konfiguracji interfejsów API zadań.
BaseOptions.Builder Konstruktor dla BaseOptions .
BaseTaskApi Klasa bazowa dla interfejsu API zadań zapewnia wspólną logikę ładowania/rozładowywania natywnych bibliotek do swojego odpowiednika w języku C++.
Ustawienia obliczeniowe Opcje umożliwiające skonfigurowanie sposobu przyspieszania wnioskowania o modelu przy użyciu dedykowanych delegatów.
ComputeSettings.Builder Konstruktor dla ComputeSettings .
ZadanieJniUtils Narzędzia JNI dla interfejsu API zadań.

Wyliczenia

ComputeSettings. Delegat Opcje delegowania akceleratora TFLite.