org.tensorflow.lite.task.core

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Arayüzler

TaskJniUtils.EmptyHandleProvider Boş param listesinden nativeHandle almak için sözdizimi şekeri.
TaskJniUtils.FdAndOptionsHandleProvider <T> Dosya tanımlayıcı ve seçeneklerden nativeHandle almak için sözdizimi şekeri.
TaskJniUtils.MultipleBuffersHandleProvider Kullanımı şeker bir diziden nativeHandle için ByteBuffer s.

sınıflar

TemelSeçenekler Genel olarak Görev API'lerini yapılandırma seçenekleri.
BaseOptions.Builder İçin Oluşturucu BaseOptions .
BaseTaskApi Task API için temel sınıf, yerel kütüphaneleri C++ karşılığına yüklemek/kaldırmak için paylaşılan mantık sağlar.
Hesaplama Ayarları Özel temsilciler kullanarak model çıkarımının nasıl hızlandırılacağını yapılandırma seçenekleri.
ComputeSettings.Builder İçin Oluşturucu ComputeSettings .
GörevJniUtils Görev API'si için JNI araçları.

Numaralandırmalar

ComputeSettings.Delegate TFLite hızlandırıcı temsilci seçenekleri.