ImageProcessingOptions.Builder

kamu statik soyut sınıf ImageProcessingOptions.Builder

İçin Oluşturucu ImageProcessingOptions .

Kamu İnşaatçılar

Genel Yöntemler

Görüntü İşleme Seçenekleri
Yapı ()
soyut ImageProcessingOptions.Builder
setOrientation ( ImageProcessingOptions.Orientation yönlendirme)
Görüntünün yönünü ayarlar.
soyut ImageProcessingOptions.Builder
setRoi (Dikdörtgen ROI)
Görüntünün ilgi alanını (ROI) ayarlar.

Kalıtsal Yöntemler

Kamu İnşaatçılar

Kamu Oluşturucu ()

Genel Yöntemler

Kamu ImageProcessingOptions inşa ()

Kamu Anahtar ImageProcessingOptions.Builder setOrientation ( ImageProcessingOptions.Orientation yönlendirme)

Görüntünün yönünü ayarlar. Varsayılan ImageProcessingOptions.Orientation.TOP_LEFT .

"Dik" bir görüntü üzerinde çıkarım yapılması için döndürme buna göre uygulanacaktır.

parametreler
oryantasyon

Kamu Anahtar ImageProcessingOptions.Builder setRoi (Rect ROI)

Görüntünün ilgi alanını (ROI) ayarlar. Tüm görüntü için varsayılandır.

Bu ilgi alanına göre kırpma, ön işleme işlemlerine hazırlanır.

parametreler
roi