ImageProcessingOptions.Orientation

public static final enum ImageProcessingOptions.Orientation

EXIF belirtimine uyan yönlendirme türü.

Her enum değerinin adı, görüntü içeriğinin 0. satırının ve 0. sütununun konumunu tanımlar. Bkz EXIF oryantasyon belgelerine detayları için.

Kalıtsal Yöntemler

Numaralandırma Değerleri

public static final ImageProcessingOptions.Orientation BOTTOM_LEFT

public static final ImageProcessingOptions.Orientation BOTTOM_RIGHT

public static final ImageProcessingOptions.Orientation LEFT_BOTTOM

public static final ImageProcessingOptions.Orientation LEFT_TOP

public static final ImageProcessingOptions.Orientation RIGHT_BOTTOM

public static final ImageProcessingOptions.Orientation RIGHT_TOP

public static final ImageProcessingOptions.Orientation TOP_LEFT

public static final ImageProcessingOptions.Orientation TOP_RIGHT