Detection

kamu soyut sınıf Algılama

Bir sonuçlarında bir tespit nesneyi temsil ObjectDetector .

Kamu İnşaatçılar

Genel Yöntemler

statik Algılama
oluşturmak (RectF BoundingBox, Liste < Kategori > kategoriler)
soyut RectF
soyut Liste < Kategori >

Kalıtsal Yöntemler

Kamu İnşaatçılar

Kamu Algılama ()

Genel Yöntemler

kamu statik Algılama oluşturmak (RectF BoundingBox, Liste < Kategori > kategoriler)

parametreler
sınırlayıcı kutu
kategoriler

Kamu Anahtar RectF getBoundingBox ()

kamu soyut Liste < Kategori > getCategories ()