Detection

genel soyut sınıf Algılama

ObjectDetector sonuçlarında algılanan bir nesneyi temsil eder.

Kamu İnşaatçıları

Genel Yöntemler

Statik Algılama
oluştur (RectF borderingBox, Liste < Kategori > kategoriler)
soyut RectF
Özet Listesi < Kategori >

Kalıtsal Yöntemler

Kamu İnşaatçıları

genel Algılama ()

Genel Yöntemler

genel statik Algılama oluşturma (RectF borderingBox, Liste < Kategori > kategoriler)

Parametreler
sınırlayıcı kutu
kategoriler

genel özet RectF getBoundingBox ()

genel özet Listesi < Kategori > getCategories ()