ObjectDetector

publiczna końcowa klasa ObjectDetector

Wykonuje wykrywanie obiektów na obrazach.

Interfejs API oczekuje modelu TFLite z metadanymi modelu TFLite. .

Interfejs API obsługuje modele z jednym tensorem wejściowym obrazu i czterema tensorami wyjściowymi. Mówiąc dokładniej, oto wymagania.

 • Tensor obrazu wejściowego ( kTfLiteUInt8 / kTfLiteFloat32 )
  • wprowadzanie obrazu o rozmiarze [batch x height x width x channels] .
  • wnioskowanie wsadowe nie jest obsługiwane (wymagana jest batch 1).
  • obsługiwane są tylko wejścia RGB (wymagane są 3 channels ).
  • jeśli typ to kTfLiteFloat32 , do metadanych należy dołączyć NormalizationOptions w celu normalizacji danych wejściowych.
 • Tensory wyjściowe muszą być 4 wyjściami operacji DetectionPostProcess , tj.:
  • Tensor lokalizacji ( kTfLiteFloat32 ):
   • tensor rozmiaru [1 x num_results x 4] , wewnętrzna tablica reprezentująca ramki ograniczające w postaci [góra, lewa, prawa, dół].
   • Wymagane jest dołączenie BoundingBoxProperties do metadanych i określenie type=BOUNDARIES oraz coordinate_type=RATIO .
  • Tensor klas ( kTfLiteFloat32 ):
   • tensor rozmiaru [1 x num_results] , każda wartość reprezentuje indeks całkowity klasy.
   • jeśli mapy etykiet są dołączone do metadanych jako pliki powiązane TENSOR_VALUE_LABELS , są one używane do konwertowania wartości tensora na etykiety.
  • tensor wyników ( kTfLiteFloat32 ):
   • tensor rozmiaru [1 x num_results] , każda wartość reprezentuje wynik wykrytego obiektu.
  • Liczba tensorów detekcji ( kTfLiteFloat32 ):
   • liczba całkowita num_results jako tensor rozmiaru [1] .

Przykład takiego modelu można znaleźć na TensorFlow Hub. .

Klasy zagnieżdżone

klasa ObjectDetector.ObjectDetectorOptions Opcje konfiguracji ObjectDetector.

Metody publiczne

statyczny wykrywacz obiektów
createFromBuffer ( ByteBuffer modelBuffer)
Tworzy instancję ObjectDetector z buforem modelu i domyślną ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
statyczny wykrywacz obiektów
statyczny wykrywacz obiektów
createFromFile (kontekst kontekstowy, String modelPath)
Tworzy instancję ObjectDetector z domyślnej instancji ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
statyczny wykrywacz obiektów
createFromFile ( plik modelFile)
Tworzy instancję ObjectDetector z domyślnej instancji ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .
statyczny wykrywacz obiektów
statyczny wykrywacz obiektów
Lista < Wykrywanie >
wykryj (obraz MlImage )
Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym MlImage .
Lista < Wykrywanie >
wykryć (obraz TensorImage , opcje ImageProcessingOptions )
Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym obrazie.
Lista < Wykrywanie >
wykryć (obraz MlImage , opcje ImageProcessingOptions )
Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym MlImage z ImageProcessingOptions .
Lista < Wykrywanie >
wykryć (obraz TensorImage )
Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym obrazie.

Metody dziedziczone

Metody publiczne

public static ObjectDetector createFromBuffer ( ByteBuffer modelBuffer)

Tworzy instancję ObjectDetector z buforem modelu i domyślną ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

Parametry
Bufor modelu bezpośredni ByteBuffer lub MappedByteBuffer modelu wykrywania
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli bufor modelu nie jest bezpośrednim ByteBuffer lub MappedByteBuffer * @throws IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd

public static ObjectDetector createFromBufferAndOptions (opcje ByteBuffer modelBuffer, ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )

Tworzy instancję ObjectDetector z buforem modelu i ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

Parametry
Bufor modelu bezpośredni ByteBuffer lub MappedByteBuffer modelu wykrywania
opcje
Rzuca
Wyjątek IllegalArgument jeśli bufor modelu nie jest bezpośrednim ByteBuffer lub MappedByteBuffer
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd

public static ObjectDetector createFromFile (kontekst kontekstowy, string modelPath)

Tworzy instancję ObjectDetector z domyślnej instancji ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

Parametry
kontekst
Ścieżka modelu ścieżka do modelu wykrywania z metadanymi w zasobach
Rzuca
Wyjątek IO jeśli wystąpi błąd we/wy podczas ładowania modelu tflite
Wyjątek IllegalArgument jeśli argument jest nieprawidłowy
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd

public static ObjectDetector createFromFile ( plik modelFile)

Tworzy instancję ObjectDetector z domyślnej instancji ObjectDetector.ObjectDetectorOptions .

Parametry
plik modelu model wykrywania Instancja File
Rzuca
Wyjątek IO jeśli wystąpi błąd we/wy podczas ładowania modelu tflite
Wyjątek IllegalArgument jeśli argument jest nieprawidłowy
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd

public static ObjectDetector createFromFileAndOptions (kontekst kontekstowy, String modelPath, opcje ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )

Parametry
kontekst
Ścieżka modelu ścieżka do modelu wykrywania z metadanymi w zasobach
opcje
Rzuca
Wyjątek IO jeśli wystąpi błąd we/wy podczas ładowania modelu tflite
Wyjątek IllegalArgument jeśli argument jest nieprawidłowy
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd

public static ObjectDetector createFromFileAndOptions (Opcje pliku modelFile, ObjectDetector.ObjectDetectorOptions )

Parametry
plik modelu model wykrywania Instancja File
opcje
Rzuca
Wyjątek IO jeśli wystąpi błąd we/wy podczas ładowania modelu tflite
Wyjątek IllegalArgument jeśli argument jest nieprawidłowy
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd

lista publiczna <Wykrywanie> wykrywaj (obraz MlImage )

Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym MlImage .

Parametry
obraz obiekt MlImage reprezentujący obraz
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd
Wyjątek IllegalArgument jeśli typ przechowywania lub format obrazu nie jest obsługiwany

lista publiczna <Wykrywanie> wykrywaj (obraz TensorImage , opcje ImageProcessingOptions )

Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym obrazie.

ObjectDetector obsługuje następujące typy przestrzeni kolorów TensorImage :

ObjectDetector obsługuje następujące opcje:

Parametry
obraz obiekt TensorImage UINT8, który reprezentuje obraz RGB lub YUV
opcje opcje umożliwiające skonfigurowanie sposobu wstępnego przetwarzania obrazu
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd
Wyjątek IllegalArgument jeśli typ przestrzeni kolorów obrazu nie jest obsługiwany

lista publiczna <Wykrywanie> wykryj (obraz MlImage , opcje ImageProcessingOptions )

Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym MlImage z ImageProcessingOptions .

ObjectDetector obsługuje następujące opcje:

Parametry
obraz obiekt MlImage reprezentujący obraz
opcje opcje umożliwiające skonfigurowanie sposobu wstępnego przetwarzania obrazu
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd
Wyjątek IllegalArgument jeśli typ przechowywania lub format obrazu nie jest obsługiwany

lista publiczna <Wykrywanie> wykrywaj (obraz TensorImage )

Wykonuje rzeczywiste wykrywanie na dostarczonym obrazie.

ObjectDetector obsługuje następujące typy przestrzeni kolorów TensorImage :

Parametry
obraz obiekt TensorImage UINT8, który reprezentuje obraz RGB lub YUV
Rzuca
Wyjątek IllegalStateException jeśli wystąpił błąd wewnętrzny
Wyjątek czasu wykonania jeśli wystąpi inny nieokreślony błąd
Wyjątek IllegalArgument jeśli typ przestrzeni kolorów obrazu nie jest obsługiwany