התייחסות לממשק API של TensorFlow Lite

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

תיעוד ההפניה ל-API מספק מידע מפורט עבור כל אחת מהמחלקות והשיטות בספריית TensorFlow Lite. בחר את הפלטפורמה המועדפת עליך מהרשימה למטה.

אנו מספקים גם כלים אחרים הקשורים ל-TensorFlow Lite.