Plan działania TensorFlow Lite

Aktualizacja: maj 2021 r

Poniżej przedstawiono ogólny przegląd naszego planu działania. Należy mieć świadomość, że niniejszy plan działania może ulec zmianie w dowolnym momencie, a poniższa kolejność nie odzwierciedla żadnego rodzaju priorytetów.

Dzielimy nasz plan działania na cztery kluczowe segmenty: użyteczność, wydajność, optymalizacja i przenośność. Gorąco zachęcamy do komentowania naszego planu działania i przekazywania nam opinii w grupie dyskusyjnej TensorFlow Lite .

Użyteczność

 • Rozszerzony zasięg operacji
  • Dodaj ukierunkowane operacje na podstawie opinii użytkowników.
  • Dodaj ukierunkowane zestawy operacji dla określonych domen i obszarów, w tym operacje losowe, podstawowe operacje warstwy Keras, tabele skrótów i wybrane operacje szkoleniowe.
 • Więcej narzędzi wspomagających
  • Udostępnij adnotacje na wykresach TensorFlow i narzędzia zgodności, aby sprawdzić kompatybilność TFLite i akceleratora sprzętowego podczas szkolenia i po konwersji.
  • Zezwalaj na kierowanie i optymalizację pod kątem określonych akceleratorów podczas konwersji.
 • Szkolenia na urządzeniu
  • Obsługuj szkolenia na urządzeniu dotyczące personalizacji i transferu wiedzy, w tym Colab demonstrujący kompleksowe wykorzystanie.
  • Obsługa typów zmiennych/zasobów (zarówno do wnioskowania, jak i uczenia)
  • Obsługa konwertowania i wykonywania wykresów z wieloma punktami wejścia funkcji (lub sygnatur).
 • Ulepszona integracja Android Studio
  • Przeciągnij i upuść modele TFLite do Android Studio, aby wygenerować interfejsy modeli.
  • Ulepsz obsługę profilowania Android Studio, w tym profilowanie pamięci.
 • Modelarz
  • Obsługuj nowsze zadania, w tym wykrywanie obiektów, rekomendacje i klasyfikację dźwięku, obejmujące szeroki zakres typowych zastosowań.
  • Obsługuj więcej zestawów danych, aby ułatwić naukę transferu.
 • Biblioteka zadań
  • Obsługa większej liczby typów modeli (np. audio, NLP) z powiązanymi możliwościami przetwarzania wstępnego i końcowego.
  • Zaktualizuj więcej przykładów referencyjnych za pomocą interfejsów API zadań.
  • Obsługa natychmiastowego przyspieszenia dla wszystkich zadań.
 • Więcej modeli i przykładów SOTA
  • Dodaj więcej przykładów (np. audio, NLP, związanych z danymi strukturalnymi), aby zademonstrować użycie modelu, a także nowe funkcje i interfejsy API, obejmujące różne platformy.
  • Twórz udostępniane modele szkieletowe dla urządzeń, aby zmniejszyć koszty szkoleń i wdrożeń.
 • Bezproblemowe wdrażanie na wielu platformach
  • Uruchamiaj modele TensorFlow Lite w Internecie.
 • Ulepszona obsługa wielu platform
  • Rozszerzaj i ulepszaj interfejsy API dla Java na Androidzie, Swift na iOS, Python na RPi.
  • Ulepsz obsługę CMake (np. szerszą obsługę akceleratorów).
 • Lepsze wsparcie frontendowe
  • Popraw kompatybilność z różnymi interfejsami autorskimi, w tym Keras, tf.numpy.

Wydajność

 • Lepsze oprzyrządowanie
  • Publiczny pulpit nawigacyjny do śledzenia wzrostu wydajności w każdej wersji.
  • Narzędzia do lepszego zrozumienia zgodności wykresów z akceleratorami docelowymi.
 • Poprawiona wydajność procesora
  • XNNPack jest domyślnie włączony w celu szybszego wnioskowania zmiennoprzecinkowego.
  • Kompleksowa obsługa połowy precyzji (float16) ze zoptymalizowanymi jądrami.
 • Zaktualizowano obsługę interfejsu API NN
  • Pełna obsługa nowszych funkcji, operacji i typów interfejsu API NN w wersji Androida.
 • Optymalizacje GPU
  • Poprawiony czas uruchamiania dzięki obsłudze serializacji delegatów.
  • Współpraca buforów sprzętowych w celu wnioskowania o zerowej kopii.
  • Szersza dostępność akceleracji na urządzeniu.
  • Lepszy zasięg operacyjny.

Optymalizacja

 • Kwantyzacja

  • Selektywna kwantyzacja potreningowa w celu wykluczenia niektórych warstw z kwantyzacji.
  • Debuger kwantyzacji do sprawdzania strat błędów kwantyzacji na każdą warstwę.
  • Stosowanie szkolenia uwzględniającego kwantyzację w przypadku większego pokrycia modelu, np. TensorFlow Model Garden.
  • Poprawa jakości i wydajności kwantyzacji zakresu dynamicznego po treningu.
  • Interfejs API kompresji Tensor umożliwiający stosowanie algorytmów kompresji, takich jak SVD.
 • Przycinanie / rzadkość

  • Połącz konfigurowalne interfejsy API przeznaczone do szkolenia (przycinanie + szkolenie uwzględniające kwantyzację).
  • Zwiększ aplikację sparity w modelach TF Model Garden.
  • Obsługa wykonywania modeli rzadkich w TensorFlow Lite.

Ruchliwość

 • Obsługa mikrokontrolera
  • Dodaj obsługę szeregu przypadków użycia 32-bitowej architektury MCU do klasyfikacji mowy i obrazu.
  • Interfejs audio: obsługa wstępnego przetwarzania i przyspieszania dźwięku w grafie
  • Przykładowy kod i modele danych wizyjnych i dźwiękowych.