امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

نماینده GPU TensorFlow Lite

TensorFlow Lite از چندین شتاب دهنده سخت افزاری پشتیبانی می کند. این سند نحوه استفاده از پردازنده GPU با استفاده از API های نمایندگی TensorFlow Lite در Android و iOS را توصیف می کند.

پردازنده های گرافیکی به گونه ای طراحی شده اند که برای بارهای انبوه قابل موازی سازی ، توان عملیاتی بالایی دارند. بنابراین ، آنها برای شبکه های عصبی عمیق ، که از تعداد زیادی اپراتور تشکیل شده اند ، مناسب هستند ، هر کدام روی برخی از تانسورهای ورودی کار می کنند که می توانند به راحتی به بارهای کوچکتر تقسیم شده و به صورت موازی انجام شوند ، که معمولاً منجر به تأخیر کمتری می شود. در بهترین سناریو ، ممکن است استنتاج در GPU به اندازه کافی سریع انجام شود که قبلاً در برنامه های واقعی در دسترس نبوده است.

بر خلاف پردازنده های مرکزی ، پردازنده های گرافیکی با اعداد شناور 16 بیتی یا 32 بیتی محاسبه می کنند و برای عملکرد مطلوب به مقداردهی احتیاج ندارند. نماینده مدل های کوانتیزه شده 8 بیتی را می پذیرد ، اما محاسبه در اعداد شناور انجام می شود. برای جزئیات بیشتر به اسناد پیشرفته مراجعه کنید.

یکی دیگر از مزایای استنتاج GPU بهره وری انرژی آن است. پردازنده های گرافیکی محاسبات را به روشی بسیار کارآمد و بهینه انجام می دهند ، به طوری که در مقایسه با زمانی که کار مشابهی روی پردازنده های مرکزی انجام می شود ، انرژی کمتری مصرف می کنند و گرمای کمتری تولید می کنند.

آموزش برنامه های آزمایشی

ساده ترین راه برای آزمایش نماینده GPU ، دنبال کردن آموزشهای زیر است که در ساخت برنامه های آزمایشی طبقه بندی ما با پشتیبانی GPU انجام می شود. کد GPU در حال حاضر فقط باینری است. به زودی منبع باز خواهد شد. هنگامی که نحوه کار کردن نسخه های نمایشی ما را فهمیدید ، می توانید این را در مدل های سفارشی خودتان امتحان کنید.

Android (با Android Studio)

برای آموزش گام به گام ، GPU Delegate برای ویدیوی Android را مشاهده کنید.

مرحله 1. کد منبع TensorFlow را شبیه سازی کرده و در Android Studio باز کنید

git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow

مرحله 2. برای استفاده از GPU شبانه AAR ، app/build.gradle ویرایش کنید

بسته tensorflow-lite-gpu را در کنار بسته موجود tensorflow-lite در بلوک dependencies های موجود اضافه کنید.

dependencies {
  ...
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite:2.3.0'
  implementation 'org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu:2.3.0'
}

مرحله 3. ساخت و اجرا

اجرا app اجرای 'برنامه'. هنگام اجرای برنامه دکمه ای برای فعال کردن پردازنده گرافیکی مشاهده خواهید کرد. از حالت کووانتی شده به مدل شناور تبدیل شده و سپس روی GPU کلیک کنید تا روی GPU اجرا شود.

اجرای نسخه ی نمایشی اندروید gpu و تغییر به GPU

iOS (با XCode)

برای یک آموزش گام به گام ، GPU Delegate را برای ویدیوی iOS تماشا کنید.

مرحله 1. کد منبع نسخه ی نمایشی را دریافت کرده و از کامپایل آن اطمینان حاصل کنید.

آموزش برنامه iOS نسخه ی نمایشی ما را دنبال کنید. این کار شما را به جایی می رساند که نسخه ی نمایشی دوربین iOS اصلاح نشده روی تلفن شما کار می کند.

مرحله 2. Podfile را اصلاح کنید تا از TensorFlow Lite GPU CocoaPod استفاده کند

از نسخه 2.3.0 ، به طور پیش فرض نماینده GPU برای کاهش اندازه باینری از غلاف حذف می شود. با تعیین زیرشاخه می توانید آنها را بگنجانید. برای غلاف TensorFlowLiteSwift :

pod 'TensorFlowLiteSwift/Metal', '~> 0.0.1-nightly',

یا

pod 'TensorFlowLiteSwift', '~> 0.0.1-nightly', :subspecs => ['Metal']

اگر می خواهید از API Objective-C (از نسخه 2.4.0) یا C استفاده کنید ، می توانید برای TensorFlowLiteObjC یا TensorFlowLitC به همین ترتیب کار کنید.

قبل از انتشار 2.3.0

تا TensorFlow Lite 2.0.0

ما یک CocoaPod باینری ساخته ایم که شامل نماینده GPU است. برای تغییر پروژه به استفاده از آن ، فایل `tensorflow / tensorflow / lite / samples / ios / camera / Podfile` را تغییر دهید تا از غلاف` TensorFlowLiteGpuExperimental` به جای `TensorFlowLite` استفاده کنید.


  target 'YourProjectName'
   # pod 'TensorFlowLite', '1.12.0'
   pod 'TensorFlowLiteGpuExperimental'
  

تا TensorFlow Lite 2.2.0

از TensorFlow Lite 2.1.0 تا 2.2.0 ، نماینده GPU در غلاف `TensorFlowLiteC` گنجانده شده است. بسته به زبان می توانید از بین "TensorFlowLiteC" و "TensorFlowLiteSwift" انتخاب کنید.

مرحله 3. نماینده GPU را فعال کنید

برای فعال کردن کدی که از نماینده GPU استفاده می کند ، باید TFLITE_USE_GPU_DELEGATE از 0 به 1 در CameraExampleViewController.h .

#define TFLITE_USE_GPU_DELEGATE 1

مرحله 4. برنامه آزمایشی را بسازید و اجرا کنید

پس از دنبال کردن مرحله قبلی ، باید بتوانید برنامه را اجرا کنید.

مرحله 5. حالت آزاد کردن

در حالی که در مرحله 4 در حالت اشکال زدایی اجرا می کنید ، برای به دست آوردن عملکرد بهتر ، باید به یک نسخه آزاد با تنظیمات مناسب Metal مناسب تبدیل شوید. به طور خاص ، برای ویرایش این تنظیمات به Product > Scheme > Edit Scheme... . Run انتخاب کنید. در برگه Info ، Build Configuration از Debug به Release ، علامت Debug executable بردارید.

تنظیم نسخه

سپس بر روی Options کلیک کرده و GPU Frame Capture به Disabled و Metal API Validation به Disabled .

تنظیم گزینه های فلزی

در آخر اطمینان حاصل کنید که ساختارهای Release-only در 64 بیتی را انتخاب کنید. در زیر Project navigator -> tflite_camera_example -> PROJECT -> tflite_camera_example -> Build Settings set Build Active Architecture Only > Release to Yes.

تنظیم گزینه های انتشار

نماینده GPU را در مدل خودتان امتحان کنید

اندروید

بسته به اینکه از Android Studio ML Model Binding یا TensorFlow Lite Interpreter استفاده می کنید ، دو روش برای فراخوانی شتاب مدل وجود دارد.

TensorFlow Lite مترجم

به نسخه ی نمایشی نگاه کنید تا نحوه افزودن نماینده را ببینید. در برنامه خود ، AAR را مانند بالا اضافه کنید ، ماژول org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate وارد کنید و از تابع addDelegate برای ثبت نماینده GPU به مفسر استفاده کنید:

کوتلین

  import org.tensorflow.lite.Interpreter
  import org.tensorflow.lite.gpu.CompatibilityList
  import org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate

  val compatList = CompatibilityList()

  val options = Interpreter.Options().apply{
    if(compatList.isDelegateSupportedOnThisDevice){
      // if the device has a supported GPU, add the GPU delegate
      val delegateOptions = compatList.bestOptionsForThisDevice
      this.addDelegate(GpuDelegate(delegateOptions))
    } else {
      // if the GPU is not supported, run on 4 threads
      this.setNumThreads(4)
    }
  }

  val interpreter = Interpreter(model, options)

  // Run inference
  writeToInput(input)
  interpreter.run(input, output)
  readFromOutput(output)
   

جاوا

  import org.tensorflow.lite.Interpreter;
  import org.tensorflow.lite.gpu.CompatibilityList;
  import org.tensorflow.lite.gpu.GpuDelegate;

  // Initialize interpreter with GPU delegate
  Interpreter.Options options = new Interpreter.Options();
  CompatibilityList compatList = CompatibilityList();

  if(compatList.isDelegateSupportedOnThisDevice()){
    // if the device has a supported GPU, add the GPU delegate
    GpuDelegate.Options delegateOptions = compatList.getBestOptionsForThisDevice();
    GpuDelegate gpuDelegate = new GpuDelegate(delegateOptions);
    options.addDelegate(gpuDelegate);
  } else {
    // if the GPU is not supported, run on 4 threads
    options.setNumThreads(4);
  }

  Interpreter interpreter = new Interpreter(model, options);

  // Run inference
  writeToInput(input);
  interpreter.run(input, output);
  readFromOutput(output);
   

iOS

سریع

  import TensorFlowLite

  // Load model ...

  // Initialize TensorFlow Lite interpreter with the GPU delegate.
  let delegate = MetalDelegate()
  if let interpreter = try Interpreter(modelPath: modelPath,
                     delegates: [delegate]) {
   // Run inference ...
  }
   

هدف-C

  // Import module when using CocoaPods with module support
  @import TFLTensorFlowLite;

  // Or import following headers manually
  #import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLMetalDelegate.h"
  #import "tensorflow/lite/objc/apis/TFLTensorFlowLite.h"

  // Initialize GPU delegate
  TFLMetalDelegate* metalDelegate = [[TFLMetalDelegate alloc] init];

  // Initialize interpreter with model path and GPU delegate
  TFLInterpreterOptions* options = [[TFLInterpreterOptions alloc] init];
  NSError* error = nil;
  TFLInterpreter* interpreter = [[TFLInterpreter alloc]
                  initWithModelPath:modelPath
                       options:options
                      delegates:@[ metalDelegate ]
                        error:&error];
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  if (![interpreter allocateTensorsWithError:&error]) { /* Error handling... */ }
  if (error != nil) { /* Error handling... */ }

  // Run inference ...

  ```
   

C (تا 2.3.0)

  #include "tensorflow/lite/c/c_api.h"
  #include "tensorflow/lite/delegates/gpu/metal_delegate.h"

  // Initialize model
  TfLiteModel* model = TfLiteModelCreateFromFile(model_path);

  // Initialize interpreter with GPU delegate
  TfLiteInterpreterOptions* options = TfLiteInterpreterOptionsCreate();
  TfLiteDelegate* delegate = TFLGPUDelegateCreate(nil); // default config
  TfLiteInterpreterOptionsAddDelegate(options, metal_delegate);
  TfLiteInterpreter* interpreter = TfLiteInterpreterCreate(model, options);
  TfLiteInterpreterOptionsDelete(options);

  TfLiteInterpreterAllocateTensors(interpreter);

  NSMutableData *input_data = [NSMutableData dataWithLength:input_size * sizeof(float)];
  NSMutableData *output_data = [NSMutableData dataWithLength:output_size * sizeof(float)];
  TfLiteTensor* input = TfLiteInterpreterGetInputTensor(interpreter, 0);
  const TfLiteTensor* output = TfLiteInterpreterGetOutputTensor(interpreter, 0);

  // Run inference
  TfLiteTensorCopyFromBuffer(input, inputData.bytes, inputData.length);
  TfLiteInterpreterInvoke(interpreter);
  TfLiteTensorCopyToBuffer(output, outputData.mutableBytes, outputData.length);

  // Clean up
  TfLiteInterpreterDelete(interpreter);
  TFLGpuDelegateDelete(metal_delegate);
  TfLiteModelDelete(model);
   

مدل ها و Ops های پشتیبانی شده

با انتشار نماینده GPU ، تعداد معدودی از مدلها را می توان در قسمت باطن اجرا کرد:

برای دیدن لیست کاملی از عملکردهای پشتیبانی شده ، لطفاً به اسناد پیشرفته مراجعه کنید.

مدل ها و گزینه های غیر پشتیبانی شده

اگر برخی از گزینه ها توسط نماینده GPU پشتیبانی نشوند ، این چارچوب فقط بخشی از نمودار را روی GPU و قسمت باقیمانده را روی CPU اجرا می کند. به دلیل هزینه بالای همگام سازی CPU / GPU ، یک حالت اجرای تقسیم مانند این اغلب منجر به عملکرد کندتر از زمانی می شود که کل شبکه فقط روی CPU اجرا می شود. در این حالت ، کاربر هشداری مانند:

WARNING: op code #42 cannot be handled by this delegate.

ما برای این خرابی پاسخ ندادیم ، زیرا این یک شکست درست در زمان اجرا نیست ، اما چیزی است که توسعه دهنده می تواند هنگام تلاش برای اجرای شبکه بر روی نماینده ، مشاهده کند.

نکاتی برای بهینه سازی

برخی از عملیات که در CPU پیش پا افتاده است ممکن است برای GPU هزینه زیادی داشته باشد. یک کلاس از این عملیات اشکال مختلف عملیات تغییر شکل است ، از جمله BATCH_TO_SPACE ، SPACE_TO_BATCH ، SPACE_TO_DEPTH و غیره. اگر این گزینه ها فقط برای تفکر منطقی معمار شبکه وارد شبکه شوند ، ارزش آن است که آنها را برای عملکرد حذف کنید.

در GPU ، داده های تنسور به 4 کانال تقسیم می شوند. بنابراین ، یک محاسبه روی یک سنسور شکل [B,H,W,5] تقریباً روی یک سنسور شکل [B,H,W,8] تقریباً مشابه عمل می کند اما به طور قابل توجهی بدتر از [B,H,W,4] .

از این نظر ، اگر سخت افزار دوربین از فریم های تصویر در RGBA پشتیبانی کند ، تغذیه ورودی 4 کاناله به طور قابل توجهی سریع تر است زیرا می توان از کپی حافظه (از 3 کانال RGB به 4 کانال RGBX) جلوگیری کرد.

برای بهترین کارایی ، از آموزش مجدد طبقه بندی با معماری شبکه بهینه شده برای تلفن همراه دریغ نکنید. این بخش قابل توجهی از بهینه سازی برای استنباط روی دستگاه است.