มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

Module: tfmot.clustering

Module containing code for clustering.

Modules

keras module: Module containing clustering code built on Keras abstractions.