Xem bài phát biểu, phiên sản phẩm, hội thảo, v.v. từ Google I / O Xem danh sách phát

Module: tfmot.sparsity

Module containing code for sparsity.

Modules

keras module: Module containing sparsity code built on Keras abstractions.