มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tfp.experimental.lazybones.utils.log_prob

Returns log_prob when vertexes take on values.