השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tfp.experimental.lazybones.utils.prob

Returns prob when vertexes take on values.