Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

Adalet Göstergeleri Köken Vaka Çalışması

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın GitHub'da görüntüle Not defterini indir TF Hub modeline bakın

COMPAS Veri Kümesi

COMPAS (Alternatif Yaptırım Islah Suçlu Yönetimi profil oluşturma) Broward Ocak 2013 ve Aralık ayları arasında Florida, yaklaşık 18.000 ceza davaları içeren bir kamu veri kümesi vardır 2014 verileri sabıka demografik dahil 11.000 benzersiz sanık hakkında bilgileri içerir, ve sanığın yeniden suç işleme olasılığını temsil etmeyi amaçlayan bir risk puanı (tekrar suç işleme). Bu veriler üzerinde eğitilmiş bir makine öğrenimi modeli, hakimler ve şartlı tahliye memurları tarafından kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağını ve şartlı tahliye verip vermeyeceğini belirlemek için kullanılmıştır.

2016 yılında ProPublica yayınlanan bir makalede COMPAS modeli hatalı Kafkas çok daha yüksek oranda recidivate olmaz ise Afrikalı-Amerikalı sanık kendi beyaz çok daha yüksek oranlarda recidivate olacağını tahmin edildiğini gördük. Kafkas sanıklar için model ters yönde hatalar yaparak başka bir suç işlemeyeceklerine dair yanlış tahminlerde bulundu. Yazarlar, bu önyargıların muhtemelen Afrikalı-Amerikalılar ve Kafkasyalı sanıklar arasındaki verilerdeki eşit olmayan dağılımdan kaynaklandığını göstermeye devam ettiler. Özellikle, olumsuz örnek yer gerçeği etiketi (bir sanık başka suç işlemek olmaz) ve pozitif bir örnek (başka suç işlemeye olur davalı) iki ırk arasındaki orantısız idi. 2016 yılından bu yana, COMPAS veri kümesi adalet kaygılarını belirlenmesi ve iyileştirilmesiyle için teknikleri göstermek için kullanarak araştırmacılarla birlikte, ML adalet literatüründe 1, 2, 3 sıkça göründü. Bu FAT * 2018 konferanstan öğretici COMPAS dramatik gerçek dünyada sanığın umutlarını nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.

Duruşma öncesi tutukluluğu tahmin etmek için bir makine öğrenimi modeli geliştirmenin bir dizi önemli etik düşünceye sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Sen AI üzerinde Ortaklık bu konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz “ ABD Ceza Adalet Sisteminde Algoritmik Risk Değerlendirme Araçlar Raporu .” Yapay Zeka Ortaklığı, Google'ın da üyesi olduğu çok paydaşlı bir kuruluştur ve yapay zeka ile ilgili yönergeler oluşturur.

COMPAS veri kümesini yalnızca verilerdeki adalet endişelerinin nasıl belirlenip giderileceğine ilişkin bir örnek olarak kullanıyoruz. Bu veri seti, algoritmik adalet literatüründe standarttır.

Bu Vaka Çalışmasındaki Araçlar Hakkında

 • TensorFlow Extended (TFX) TensorFlow dayalı bir Google-üretim ölçekli makine öğrenme platformudur. Makine öğrenimi sisteminizi tanımlamak, başlatmak ve izlemek için gereken ortak bileşenleri entegre etmek için bir yapılandırma çerçevesi ve paylaşılan kitaplıklar sağlar.

 • TensorFlow Modeli Analizi makine öğrenme modellerini değerlendirmek için bir kütüphane. Kullanıcılar, modellerini büyük miktarda veri üzerinde dağıtılmış bir şekilde değerlendirebilir ve bir not defterinde farklı dilimler üzerindeki ölçümleri görüntüleyebilir.

 • Adil Göstergeler ürün boru hatları adalet ölçütlerinin düzenli olarak değerlendirilmesine olanak TensorFlow Modeli Analizi üzerine inşa araçları paketidir.

 • ML Meta veri kayıt ve modelleri, veri setleri ve metrik olarak ML eserler soyunu ve meta almak için bir kütüphanedir. TFX ML Meta Verileri içinde, TFX bileşenleri arasında geçirilen bir veri birimi olan bir işlem hattında oluşturulan yapıları anlamamıza yardımcı olacaktır.

 • TensorFlow Veri Doğrulama verilerinizi analiz ve model eğitim veya sunma etkileyebilir hataları kontrol etmek için bir kütüphanedir.

Vaka Çalışmasına Genel Bakış

Bu vaka çalışması süresince, "adalet kaygılarını", verilerimizin bir dilimini olumsuz etkileyen bir model içindeki bir önyargı olarak tanımlayacağız. Spesifik olarak, ırka karşı önyargılı olabilecek herhangi bir tekrar suç tahminini sınırlamaya çalışıyoruz.

Örnek olay incelemesi şu şekilde ilerleyecektir:

 1. Verileri indirin, ön işleme yapın ve ilk veri kümesini keşfedin.
 2. Keras ikili sınıflandırıcısı kullanarak COMPAS veri kümesiyle bir TFX işlem hattı oluşturun.
 3. Sonuçlarımızı TensorFlow Model Analizi, TensorFlow Veri Doğrulaması aracılığıyla çalıştırın ve modelimiz içindeki olası adillik endişelerini keşfetmek için Adalet Göstergelerini yükleyin.
 4. TFX ile eğittiğimiz bir modelin tüm yapılarını izlemek için ML Meta Verilerini kullanın.
 5. Tekrar suç işleme ve ırk arasındaki eşit olmayan dağılımı hesaba katmak için ikinci modelimiz için ilk COMPAS veri kümesini ağırlıklandırın.
 6. Yeni veri kümesindeki performans değişikliklerini inceleyin.
 7. İki model arasında hangi değişikliklerin yapıldığını anlamak için ML Meta Verileri ile TFX işlem hattımızdaki temel değişiklikleri kontrol edin.

Yararlı Kaynaklar

Bu vaka çalışması, aşağıdaki vaka çalışmalarının bir uzantısıdır. Öncelikle aşağıdaki örnek olay incelemeleri üzerinden çalışmanız önerilir.

Kurmak

Başlamak için gerekli paketleri kuracağız, verileri indireceğiz ve vaka çalışması için gerekli modülleri içe aktaracağız.

Bu örnek olay incelemesi için gerekli paketleri dizüstü bilgisayarınıza kurmak için aşağıdaki PIP komutunu çalıştırın.


 1. Wadsworth, C., Vera, F., Piech, C. (2017). Çelişkili Öğrenme Yoluyla Adaleti Sağlamak: Mükerrerlik Tahminine Bir Uygulama. https://arxiv.org/abs/1807.00199

 2. Chouldechova, A., G'Sell, M., (2017). Daha adil ve daha doğru, ama kimin için? https://arxiv.org/abs/1707.00046

 3. Berk ve arkadaşları, (2017), Ceza Adalet Risk Değerlendirmeleri de Adil:. Devlet Sanat, https://arxiv.org/abs/1703.09207

!python -m pip install -q -U pip==20.2

!python -m pip install -q -U \
 tensorflow==2.4.1 \
 tfx==0.28.0 \
 tensorflow-model-analysis==0.28.0 \
 tensorflow_data_validation==0.28.0 \
 tensorflow-metadata==0.28.0 \
 tensorflow-transform==0.28.0 \
 ml-metadata==0.28.0 \
 tfx-bsl==0.28.1 \
 absl-py==0.9

 # If prompted, please restart the Colab environment after the pip installs
 # as you might run into import errors.
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import os
import tempfile
import six.moves.urllib as urllib

from ml_metadata.metadata_store import metadata_store
from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2

import pandas as pd
from google.protobuf import text_format
from sklearn.utils import shuffle
import tensorflow as tf
import tensorflow_data_validation as tfdv

import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view

import tfx
from tfx.components.evaluator.component import Evaluator
from tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component import CsvExampleGen
from tfx.components.schema_gen.component import SchemaGen
from tfx.components.statistics_gen.component import StatisticsGen
from tfx.components.trainer.component import Trainer
from tfx.components.transform.component import Transform
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import evaluator_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2

Veri kümesini indirin ve önişleyin

# Download the COMPAS dataset and setup the required filepaths.
_DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
_DATA_PATH = 'https://storage.googleapis.com/compas_dataset/cox-violent-parsed.csv'
_DATA_FILEPATH = os.path.join(_DATA_ROOT, 'compas-scores-two-years.csv')

data = urllib.request.urlopen(_DATA_PATH)
_COMPAS_DF = pd.read_csv(data)

# To simpliy the case study, we will only use the columns that will be used for
# our model.
_COLUMN_NAMES = [
 'age',
 'c_charge_desc',
 'c_charge_degree',
 'c_days_from_compas',
 'is_recid',
 'juv_fel_count',
 'juv_misd_count',
 'juv_other_count',
 'priors_count',
 'r_days_from_arrest',
 'race',
 'sex',
 'vr_charge_desc',        
]
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COLUMN_NAMES]

# We will use 'is_recid' as our ground truth lable, which is boolean value
# indicating if a defendant committed another crime. There are some rows with -1
# indicating that there is no data. These rows we will drop from training.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COMPAS_DF['is_recid'] != -1]

# Given the distribution between races in this dataset we will only focuse on
# recidivism for African-Americans and Caucasians.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[
 _COMPAS_DF['race'].isin(['African-American', 'Caucasian'])]

# Adding we weight feature that will be used during the second part of this
# case study to help improve fairness concerns.
_COMPAS_DF['sample_weight'] = 0.8

# Load the DataFrame back to a CSV file for our TFX model.
_COMPAS_DF.to_csv(_DATA_FILEPATH, index=False, na_rep='')

TFX İşlem Hattı Oluşturma


Orada birkaç vardır TFX Boru Hattı Bileşenleri üretim modeli için kullanılabilir, ancak amaç için bu vaka çalışması sadece bileşenler aşağıda kullanarak üzerinde durulacak:

 • ExampleGen bizim veri kümesini okumak için.
 • Bizim veri kümesinin istatistikleri hesaplamak için StatisticsGen.
 • Bir veri şemasını oluşturmaya SchemaGen.
 • Özellik mühendisliği için Transform.
 • Eğitmen bizim makine öğrenme modelini çalıştırmak için.

InteractiveContext'i oluşturun

Bir defter içinde Tfx çalıştırmak için öncelikle bir oluşturmanız gerekir InteractiveContext etkileşimli bileşenleri çalıştırmak için.

InteractiveContext geçici bir ML Meta veri veritabanı örneği ile geçici dizini kullanır. Kendi boru hattı kök veya veritabanını kullanmak için, isteğe bağlı özellikler pipeline_root ve metadata_connection_config geçirilen edilebilir InteractiveContext .

context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/metadata.sqlite.

TFX ÖrneğiGen Bileşeni

# The ExampleGen TFX Pipeline component ingests data into TFX pipelines.
# It consumes external files/services to generate Examples which will be read by
# other TFX components. It also provides consistent and configurable partition,
# and shuffles the dataset for ML best practice.

example_gen = CsvExampleGen(input_base=_DATA_ROOT)
context.run(example_gen)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.

TFX İstatistikleriGen Bileşeni

# The StatisticsGen TFX pipeline component generates features statistics over
# both training and serving data, which can be used by other pipeline
# components. StatisticsGen uses Beam to scale to large datasets.

statistics_gen = StatisticsGen(examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)

TFX SchemaGen Bileşeni

# Some TFX components use a description of your input data called a schema. The
# schema is an instance of schema.proto. It can specify data types for feature
# values, whether a feature has to be present in all examples, allowed value
# ranges, and other properties. A SchemaGen pipeline component will
# automatically generate a schema by inferring types, categories, and ranges
# from the training data.

infer_schema = SchemaGen(statistics=statistics_gen.outputs['statistics'])
context.run(infer_schema)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

TFX Dönüşüm Bileşeni

Transform bileşen gerçekleştirir veri dönüşümleri ve özellik mühendislik. Sonuçlar, eğitim veya çıkarımdan önce verileri önceden işlemek için hem eğitim hem de hizmet sırasında kullanılan bir giriş TensorFlow grafiğini içerir. Bu grafik, model eğitiminin sonucu olan SavedModel'in bir parçası olur. Hem eğitim hem de sunum için aynı girdi grafiği kullanıldığından, ön işleme her zaman aynı olacaktır ve yalnızca bir kez yazılması yeterlidir.

Transform bileşeni, birlikte çalıştığınız veriler ve/veya model için ihtiyaç duyabileceğiniz özellik mühendisliğinin rastgele karmaşıklığı nedeniyle diğer birçok bileşenden daha fazla kod gerektirir.

Her ikisi için de bazı sabitler ve işlevleri tanımlamak Transform bileşeni ve Trainer bileşeni. Kullanarak diske kaydedilen bu durumda, bir Python modülü bunları tanımla %%writefile bir dizüstü çalışıyorsanız beri sihirli komuta.

Bu vaka çalışmasında gerçekleştireceğimiz dönüşüm aşağıdaki gibidir:

 • Dize değerleri için tft.compute_and_apply_vocabulary aracılığıyla bir tamsayıya eşlenen bir sözlük oluşturacağız.
 • Tamsayı değerleri için, tft.scale_to_z_score aracılığıyla ortalama 0 ve varyans 1 sütununu standartlaştıracağız.
 • Boş satır değerlerini kaldırın ve bunları, özellik türüne bağlı olarak boş bir dize veya 0 ile değiştirin.
 • Dönüştürme Bileşeninde işlenen özellikleri belirtmek için sütun adlarına '_xf' ekleyin.

Şimdi içeren bir modül tanımlayalım preprocessing_fn() biz ileteceği işlevi Transform bileşeni:

# Setup paths for the Transform Component.
_transform_module_file = 'compas_transform.py'
%%writefile {_transform_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = [
  'sex',
  'race',
  'c_charge_desc',
  'c_charge_degree',
]

INT_FEATURE_KEYS = [
  'age',
  'c_days_from_compas',
  'juv_fel_count',
  'juv_misd_count',
  'juv_other_count',
  'priors_count',
  'sample_weight',
]

LABEL_KEY = 'is_recid'

# List of the unique values for the items within CATEGORICAL_FEATURE_KEYS.
MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = [
  2,
  6,
  513,
  14,
]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: Map from feature keys to raw features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 for key in CATEGORICAL_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
    _fill_in_missing(inputs[key]),
    vocab_filename=key)

 for key in INT_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.scale_to_z_score(
    _fill_in_missing(inputs[key]))

 # Target label will be to see if the defendant is charged for another crime.
 outputs[transformed_name(LABEL_KEY)] = _fill_in_missing(inputs[LABEL_KEY])
 return outputs


def _fill_in_missing(tensor_value):
 """Replaces a missing values in a SparseTensor.

 Fills in missing values of `tensor_value` with '' or 0, and converts to a
 dense tensor.

 Args:
  tensor_value: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size
   at most 1 in the second dimension.

 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `tensor_value` are filled in.
 """
 if not isinstance(tensor_value, tf.sparse.SparseTensor):
  return tensor_value
 default_value = '' if tensor_value.dtype == tf.string else 0
 sparse_tensor = tf.SparseTensor(
   tensor_value.indices,
   tensor_value.values,
   [tensor_value.dense_shape[0], 1])
 dense_tensor = tf.sparse.to_dense(sparse_tensor, default_value)
 return tf.squeeze(dense_tensor, axis=1)
Writing compas_transform.py
# Build and run the Transform Component.
transform = Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  module_file=_transform_module_file
)
context.run(transform)
WARNING:absl:The default value of `force_tf_compat_v1` will change in a future release from `True` to `False`. Since this pipeline has TF 2 behaviors enabled, Transform will use native TF 2 at that point. You can test this behavior now by passing `force_tf_compat_v1=False` or disable it by explicitly setting `force_tf_compat_v1=True` in the Transform component.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

TFX Eğitmen Bileşeni

Trainer Bileşeni belirtilen TensorFlow modeli eğitir.

Eğitmen bileşenini çalıştırmak için bir içeren bir Python modülü oluşturmak için gereken trainer_fn bizim model için bir tahmin edici dönecektir işlevi. Bir Keras modeli oluşturarak tercih ederseniz, bunu daha sonra kullanarak bir tahmincisi dönüştürebilirsiniz keras.model_to_estimator() .

Trainer bileşen trenler belirtilen bir TensorFlow modeli. Modeli çalıştırmak için biz denilen aa işlevi içeren bir Python modülü oluşturmak için gereken trainer_fn TFX arayacak fonksiyonu.

Bizim örnek çalışma için biz dönecektir dönecektir bir Keras modeli inşa edecek keras.model_to_estimator() .

# Setup paths for the Trainer Component.
_trainer_module_file = 'compas_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.MeanAbsoluteError(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing compas_trainer.py
# Uses user-provided Python function that implements a model using TensorFlow's
# Estimators API.
trainer = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"

TensorFlow Model Analizi

Artık modelimiz TFX içinde eğitilmiş ve eğitilmiş olduğundan, modellerimizin performansını biraz daha ayrıntılı anlamak için TFX ekzosistemi içinde birkaç ek bileşen kullanabiliriz. Farklı metriklere bakarak, modelimizin herhangi bir alt grup için düşük performans göstermediğinden emin olmak için modelimizin içindeki farklı dilimler için genel modelin nasıl performans gösterdiğinin daha iyi bir resmini elde edebiliyoruz.

Öncelikle TensorFlow modellerini değerlendirmek için bir kütüphane olan TensorFlow Model Analysis'i inceleyeceğiz. Kullanıcıların, eğitmenlerinde tanımlanan aynı metrikleri kullanarak, dağıtılmış bir şekilde büyük miktarda veri üzerinde modellerini değerlendirmelerine olanak tanır. Bu metrikler, farklı veri dilimleri üzerinden hesaplanabilir ve bir not defterinde görselleştirilebilir.

TensorFlow Modeli Analizi içine eklenebilir olası Metriklerin listesi için bkz burada .

# Uses TensorFlow Model Analysis to compute a evaluation statistics over
# features of a model.
model_analyzer = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: "BinaryAccuracy"}
    metrics {class_name: "AUC"}
    metrics {
     class_name: "FairnessIndicators"
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer)

Adalet Göstergeleri

Temel verileri incelemek için Adalet Göstergelerini yükleyin.

evaluation_uri = model_analyzer.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result = tfma.load_eval_result(evaluation_uri)
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(eval_result)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Caucasian', 'slice': 'race:Caucasian', 'metrics': {'bi…

Adillik Göstergeleri, farklı dilimlerin performansını görmek için detaya inmemizi sağlar ve ekiplerin adalet endişeleri için modelleri değerlendirme ve iyileştirme konusunda desteklemesi için tasarlanmıştır. İkili ve çok sınıflı sınıflandırıcıların kolay hesaplanmasını sağlar ve her boyuttaki kullanım durumunu değerlendirmenize olanak tanır.

Adalet Göstergelerini bu deftere yükleyeceğiz ve sonuçları analiz edip sonuçlara bir göz atacağız. Adillik Göstergeleri ile biraz araştırma yaptıktan sonra, araçtaki Yanlış Pozitif Oran ve Yanlış Negatif Oran sekmelerini inceleyin. Bu örnek olayda, biz karşılık gelen recidivism yanlış tahminler sayısını azaltmak için çalışıyor ilgilendiğinizden Yanlış Pozitif Oranı .

Tip I ve Tip II hatalar

Adalet Göstergesi aracında iki açılır menü seçeneği göreceksiniz:

 1. Tarafından ayarlanır Bir "Temel" seçeneği column_for_slicing .
 2. Tarafından ayarlanır Bir "Eşik" seçeneği fairness_indicator_thresholds .

"Temel", diğer tüm dilimleri karşılaştırmak istediğiniz dilimdir. En yaygın olarak, genel dilim tarafından temsil edilir, ancak belirli dilimlerden biri de olabilir.

"Eşik", bir tahminin nereye yerleştirilmesi gerektiğini belirtmek için belirli bir ikili sınıflandırma modeli içinde ayarlanan bir değerdir. Bir eşik belirlerken aklınızda bulundurmanız gereken iki şey vardır.

 1. Kesinlik: Tahmininiz Tip 1 hatayla sonuçlanırsa dezavantajı nedir? Bu vaka çalışmasında daha yüksek bir eşik biz aslında olmadığı halde başka bir suç işlemeye kadar fazla sanıkları tahmin ediyoruz anlamına gelecektir.
 2. Hatırlayın: Tip II hatanın dezavantajı nedir? Bu vaka çalışmasında daha yüksek bir eşik biz aslında ne zaman başka bir suç işlemek olmaz daha sanıkları tahmin ediyoruz anlamına gelecektir.

0.75'te keyfi eşikler belirleyeceğiz ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarmak için yeterince büyük olmayan diğer ırklar için küçük örneklem büyüklükleri göz önüne alındığında, yalnızca Afrikalı-Amerikalı ve Kafkas sanıklar için adillik ölçütlerine odaklanacağız.

Aşağıdaki oranların oranları, bu vaka çalışmasının başında verilerin nasıl karıştırıldığına bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir, ancak Afrikalı-Amerikalı ve Kafkas sanıklar arasındaki veriler arasındaki farka bir göz atın. Daha düşük bir eşikte, modelimizin savunulan bir Kafkasyalının, savunulan bir Afrikalı-Amerikalıya kıyasla ikinci bir suç işleyeceğini tahmin etmesi daha olasıdır. Ancak bu tahmin, eşiğimizi artırdıkça tersine döner.

 • Yanlış Pozitif Oranı @ 0.75
  • Afrikalı-Amerikalı: ~% 30
   • EAA: 0,71
   • İkili Doğruluk: 0.67
  • Beyaz: ~% 8
   • EAA: 0,71
   • EAA: 0,67

Tip I / II hataları ve eşik ayarı hakkında daha fazla bilgi bulunabilir burada .

ML Meta Verileri

Farklılığın nereden gelebileceğini anlamak ve mevcut modelimizin anlık görüntüsünü almak için, modelimizle ilişkili meta verileri kaydetmek ve almak için ML Meta Verilerini kullanabiliriz. ML Meta Verileri, TFX'in ayrılmaz bir parçasıdır, ancak bağımsız olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu vaka çalışması için, bu vaka çalışmasında daha önce geliştirdiğimiz tüm eserleri listeleyeceğiz. Yapıtlar, yürütmeler ve bağlam arasında geçiş yaparak, olası sorunların nereden kaynaklandığını araştırmak için TFX modelimizin yüksek düzeyde bir görünümüne sahip olacağız. Bu bize modelimizin nasıl geliştirildiğine ve hangi TFX bileşenlerinin ilk modelimizin geliştirilmesine yardımcı olduğuna dair temel bir genel bakış sağlayacaktır.

İlk önce modelimizde yüksek seviyeli yapıtları, yürütmeyi ve bağlam türlerini düzenleyerek başlayacağız.

# Connect to the TFX database.
connection_config = metadata_store_pb2.ConnectionConfig()

connection_config.sqlite.filename_uri = os.path.join(
 context.pipeline_root, 'metadata.sqlite')
store = metadata_store.MetadataStore(connection_config)

def _mlmd_type_to_dataframe(mlmd_type):
 """Helper function to turn MLMD into a Pandas DataFrame.

 Args:
  mlmd_type: Metadata store type.

 Returns:
  DataFrame containing type ID, Name, and Properties.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 column_names = ['ID', 'Name', 'Properties']
 df = pd.DataFrame(columns=column_names)
 for a_type in mlmd_type:
  mlmd_row = pd.DataFrame([[a_type.id, a_type.name, a_type.properties]],
              columns=column_names)
  df = df.append(mlmd_row)
 return df

# ML Metadata stores strong-typed Artifacts, Executions, and Contexts.
# First, we can use type APIs to understand what is defined in ML Metadata
# by the current version of TFX. We'll be able to view all the previous runs
# that created our initial model.
print('Artifact Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_artifact_types()))

print('\nExecution Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_execution_types()))

print('\nContext Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_context_types()))
Artifact Types:
Execution Types:
Context Types:

Adalet sorununun nereden gelebileceğini belirleyin

Yukarıdaki yapıların, yürütme ve bağlam türlerinin her biri için, öznitelikleri ve ML ardışık düzenimizin her bir parçasının nasıl geliştirildiğini araştırmak için ML Meta Verilerini kullanabiliriz.

Biz dalarak başlayacağız StatisticsGen başlangıçta modele beslenen olduğunu yatan verileri incelemek. Modelimizdeki yapıları bilerek, olası bir sorunun nereden geldiğini belirlemek için model içinde geriye ve ileriye bakmak için ML Meta Verilerini ve TensorFlow Veri Doğrulamayı kullanabiliriz.

Hücresinin altındaki çalıştırdıktan sonra, seçme Lift (Y=1) ikinci grafikte Chart to show sekmesi görmek için asansör farklı veri dilimleri arasında. İçinde race , Afrikalı-Amerikalı için asansör Kafkas ise 1.08 approximatly 0.86 olan;.

statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  stats_options=tfdv.StatsOptions(label_feature='is_recid'))
exec_result = context.run(statistics_gen)

for event in store.get_events_by_execution_ids([exec_result.execution_id]):
 if event.path.steps[0].key == 'statistics':
  statistics_w_schema_uri = store.get_artifacts_by_id([event.artifact_id])[0].uri

model_stats = tfdv.load_statistics(
  os.path.join(statistics_w_schema_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
tfdv.visualize_statistics(model_stats)
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.

Bir Model Değişikliğini İzleme

Artık modelimizin adilliğini nasıl geliştirebileceğimize dair bir fikrimiz olduğuna göre, önce kendi kaydımız için ve gelecekte değişikliklerimizi gözden geçirebilecek herkes için ML Meta Verileri içindeki ilk çalıştırmamızı belgeleyeceğiz.

ML Meta Verileri, çalıştırmalar arasına eklemek istediğimiz notlarla birlikte geçmiş modellerimizin bir günlüğünü tutabilir. İlk çalıştırmamıza, bu çalıştırmanın tam COMPAS veri kümesinde yapıldığını belirten basit bir not ekleyeceğiz.

_MODEL_NOTE_TO_ADD = 'First model that contains fairness concerns in the model.'

first_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the two notes above to the ML metadata.
first_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _MODEL_NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([first_trained_model])

def _mlmd_model_to_dataframe(model, model_number):
 """Helper function to turn a MLMD modle into a Pandas DataFrame.

 Args:
  model: Metadata store model.
  model_number: Number of model run within ML Metadata.

 Returns:
  DataFrame containing the ML Metadata model.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 df = pd.DataFrame()
 custom_properties = ['name', 'note', 'state', 'producer_component',
            'pipeline_name']
 df['id'] = [model[model_number].id]
 df['uri'] = [model[model_number].uri]
 for prop in custom_properties:
  df[prop] = model[model_number].custom_properties.get(prop)
  df[prop] = df[prop].astype(str).map(
    lambda x: x.lstrip('string_value: "').rstrip('"\n'))
 return df

# Print the current model to see the results of the ML Metadata for the model.
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

Modeli ağırlıklandırarak adalet endişelerini geliştirmek

Bir model içinde adalet endişelerini gidermeye yaklaşmanın birkaç yolu vardır. Gözlenen verileri / etiket Manipüle regülarizasyonu eşitlik kısıtlamaları ya da önyargı çıkarılmasını uygulanması düzeltme eşitlik kaygıları için kullanılmış olan bazı teknikler 1 vardır. Bu vaka çalışmasında, Keras'a özel bir kayıp işlevi uygulayarak modeli yeniden değerlendireceğiz.

Aşağıdaki kod yukarıdaki Transform Bileşeni olarak ancak adlı yeni sınıfın dışında aynıdır LogisticEndpoint bizim keras içinde kaybı ve birkaç parametre değişikliklerini kullanacağını söyledi.


 1. Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., Galstyan, N. (2019). Makine Öğreniminde Önyargı ve Adalet Üzerine Bir Araştırma. https://arxiv.org/pdf/1908.09635.pdf
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import numpy as np
import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 # To weight our model we will develop a custom loss class within Keras.
 # The old loss is commented out below and the new one is added in below.
 model.compile(
   # loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
   loss=LogisticEndpoint(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


class LogisticEndpoint(tf.keras.layers.Layer):

 def __init__(self, name=None):
  super(LogisticEndpoint, self).__init__(name=name)
  self.loss_fn = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)

 def __call__(self, y_true, y_pred, sample_weight=None):
  inputs = [y_true, y_pred]
  inputs += sample_weight or ['sample_weight_xf']
  return super(LogisticEndpoint, self).__call__(inputs)

 def call(self, inputs):
  y_true, y_pred = inputs[0], inputs[1]
  if len(inputs) == 3:
   sample_weight = inputs[2]
  else:
   sample_weight = None
  loss = self.loss_fn(y_true, y_pred, sample_weight)
  self.add_loss(loss)
  reduce_loss = tf.math.divide_no_nan(
    tf.math.reduce_sum(tf.nn.softmax(y_pred)), _BATCH_SIZE)
  return reduce_loss
Overwriting compas_trainer.py

TFX modelini ağırlıklı modelle yeniden eğitin

Bu sonraki bölümde, ağırlık uygulandıktan sonra adaletteki gelişmeyi görmek için daha önce olduğu gibi aynı Trainer modelini yeniden çalıştırmak için ağırlıklı Dönüştürme Bileşenini kullanacağız.

trainer_weighted = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer_weighted)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"
# Again, we will run TensorFlow Model Analysis and load Fairness Indicators
# to examine the performance change in our weighted model.
model_analyzer_weighted = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer_weighted.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: 'BinaryAccuracy'}
    metrics {class_name: 'AUC'}
    metrics {
     class_name: 'FairnessIndicators'
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer_weighted)
evaluation_uri_weighted = model_analyzer_weighted.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result_weighted = tfma.load_eval_result(evaluation_uri_weighted)

multi_eval_results = {
  'Unweighted Model': eval_result,
  'Weighted Model': eval_result_weighted
}
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(
  multi_eval_results=multi_eval_results)
FairnessIndicatorViewer(evalName='Unweighted Model', evalNameCompare='Weighted Model', slicingMetrics=[{'slice…

Sonuçlarımızı ağırlıklı modelle yeniden eğittikten sonra, modeldeki herhangi bir iyileştirmeyi ölçmek için adalet metriklerine bir kez daha bakabiliriz. Ancak bu sefer, ağırlıklı ve ağırlıksız model arasındaki farkı görmek için Adalet Göstergeleri içindeki model karşılaştırma özelliğini kullanacağız. Ağırlıklı modelle ilgili hala bazı adalet kaygıları görmemize rağmen, tutarsızlık çok daha az belirgindir.

Ancak dezavantajı, AUC ve ikili doğruluğumuzun da modele ağırlık verildikten sonra düşmesidir.

 • Yanlış Pozitif Oranı @ 0.75
  • Afrikalı-Amerikalı: ~% 1
   • EAA: 0.47
   • İkili Doğruluk: 0,59
  • Beyaz: ~% 0
   • EAA: 0.47
   • İkili Doğruluk: 0,58

İkinci çalıştırmanın verilerini inceleyin

Son olarak, verileri TensorFlow Veri Doğrulaması ile görselleştirebilir ve iki model arasındaki veri değişikliklerini kaplayabilir ve ML Meta Verilerine bu modelin adalet endişelerini iyileştirdiğini belirten ek bir not ekleyebiliriz.

# Pull the URI for the two models that we ran in this case study.
first_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[-1].uri
second_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[0].uri

# Load the stats for both models.
first_model_uri = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  first_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
second_model_stats = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  second_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))

# Visualize the statistics between the two models.
tfdv.visualize_statistics(
  lhs_statistics=second_model_stats,
  lhs_name='Sampled Model',
  rhs_statistics=first_model_uri,
  rhs_name='COMPAS Orginal')
# Add a new note within ML Metadata describing the weighted model.
_NOTE_TO_ADD = 'Weighted model between race and is_recid.'

# Pulling the URI for the weighted trained model.
second_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the note to ML Metadata.
second_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([second_trained_model])

display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), -1))
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

Çözüm

Bu örnek olay incelemesinde, veri kümesindeki adalet endişelerini incelemek için COMPAS veri kümesiyle bir TFX işlem hattı içinde bir Keras sınıflandırıcı geliştirdik. İlk olarak TFX'i geliştirdikten sonra, modelimiz içindeki bireysel dilimleri hassas özelliklerimiz ile inceleyene kadar adalet endişeleri hemen ortaya çıkmadı - bizim durumumuzda. Sorunları belirledikten sonra, ML Meta Verileri aracılığıyla değişiklikleri izleyip açıklama eklerken model ağırlıklandırma yoluyla adalet endişelerini azaltmak için bir yöntem belirlemek için TensorFlow DataValidation ile adalet sorununun kaynağını izleyebildik. Veri kümesindeki tüm adalet endişelerini tam olarak çözemesek de, gelecekteki geliştiricilerin izlemesi için bir not eklemek, başkalarının bu modeli geliştirirken karşılaştığımız sorunları ve sorunları anlamasını sağlayacaktır.

Son olarak, bu vaka çalışmasının COMPAS veri setinde bulunan adalet sorunlarını çözmediğini belirtmek önemlidir. Modeldeki adalet kaygılarını geliştirerek, AUC'yi ve modelin performansındaki doğruluğu da azalttık. Ancak yapabildiğimiz şey, adaletle ilgili endişeleri sergileyen ve sorunların nereden gelebileceğini takip ederek veya modelin soyunu takip ederek ve aynı zamanda meta veriler içindeki herhangi bir model endişesini açıklayan bir model oluşturmaktı.

Tahmin duruşma öncesi gözaltı üzerinde FAT * 2018 konuşmak bkz sahip olabileceği sorunlar hakkında daha fazla bilgi için "Ön deneme Gözaltı bağlamına ve Sonuçlarını anlama"