ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

ตัวชี้วัดความเป็นธรรม กรณีศึกษา Lineage

ดูบน TensorFlow.org ทำงานใน Google Colab ดูบน GitHub ดาวน์โหลดโน๊ตบุ๊ค ดูรุ่น TF Hub

COMPAS ชุดข้อมูล

COMPAS (เจ้าพนักงานผู้กระทำผิดการจัดการโปรไฟล์สำหรับทางเลือกการลงโทษ) เป็นชุดข้อมูลที่สาธารณะซึ่งมีประมาณ 18,000 คดีอาญาจากวอร์ดเคาน์ตี้ฟลอริดาระหว่างเดือนมกราคม 2013 ถึงเดือนธันวาคม 2014 ข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำเลยที่ไม่ซ้ำกัน 11,000 รวมทั้งประชากรประวัติอาชญากรรมและ คะแนนความเสี่ยงที่มีเจตนาเพื่อแสดงถึงโอกาสในการกระทำความผิดซ้ำของจำเลย (การกระทำผิดซ้ำ) ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนได้ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลนี้เพื่อพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่และจะให้ทัณฑ์บนหรือไม่

ในปี 2016 บทความตีพิมพ์ใน ProPublica พบว่ารูปแบบ COMPAS ถูกไม่ถูกต้องคาดการณ์ว่าจำเลยแอฟริกันอเมริกันจะ recidivate ในอัตราที่สูงกว่า counterparts สีขาวของพวกเขาในขณะที่คนผิวขาวจะไม่ recidivate ในอัตราที่สูงมาก สำหรับจำเลยคอเคเซียน ตัวแบบทำผิดพลาดไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องว่าพวกเขาจะไม่ก่ออาชญากรรมอีก ผู้เขียนได้แสดงต่อไปว่าอคติเหล่านี้น่าจะเกิดจากการกระจายข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาวแอฟริกัน-อเมริกันและจำเลยคอเคเซียน โดยเฉพาะป้ายจริงพื้นตัวอย่างเชิงลบ (จำเลยจะไม่ก่ออาชญากรรมอื่น) และตัวอย่างที่ดี (จำเลยจะก่ออาชญากรรมอื่น) มีสัดส่วนระหว่างสองเผ่าพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2016 ชุด COMPAS ได้ปรากฏบ่อย ๆ ในความเป็นธรรม ML วรรณกรรม 1, 2, 3, กับนักวิจัยใช้มันเพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคนิคในการระบุและที่แก้ไขความกังวลความเป็นธรรม นี้ กวดวิชาจาก FAT * การประชุม 2018 แสดงให้เห็นว่า COMPAS อย่างมากสามารถส่งผลกระทบต่อโอกาสของจำเลยในโลกแห่งความจริง

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อทำนายการกักขังก่อนการพิจารณาคดีมีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมที่สำคัญหลายประการ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ในความร่วมมือใน AI“ รายงานเครื่องมือประเมินความเสี่ยงขั้นตอนในระบบยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐ .” Partnership on AI เป็นองค์กรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ซึ่ง Google เป็นสมาชิก ซึ่งสร้างแนวทางเกี่ยวกับ AI

เราใช้ชุดข้อมูล COMPAS เพื่อเป็นตัวอย่างในการระบุและแก้ไขข้อกังวลด้านความเป็นธรรมในข้อมูลเท่านั้น ชุดข้อมูลนี้เป็นมาตรฐานในเอกสารเกี่ยวกับความเป็นธรรมของอัลกอริทึม

เกี่ยวกับเครื่องมือในกรณีศึกษานี้

 • TensorFlow ขยาย (TFX) เป็นเครื่องที่ Google ผลิตระดับแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนพื้นฐาน TensorFlow มีเฟรมเวิร์กการกำหนดค่าและไลบรารีที่ใช้ร่วมกันเพื่อรวมส่วนประกอบทั่วไปที่จำเป็นในการกำหนด เปิดใช้ และตรวจสอบระบบการเรียนรู้ของเครื่อง

 • TensorFlow รูปแบบการวิเคราะห์ เป็นห้องสมุดสำหรับการประเมินโมเดลการเรียนรู้เครื่อง ผู้ใช้สามารถประเมินแบบจำลองของตนกับข้อมูลจำนวนมากในลักษณะแบบกระจาย และดูตัวชี้วัดในส่วนต่างๆ ภายในสมุดบันทึก

 • ความเป็นธรรมชี้วัด เป็นชุดของเครื่องมือที่สร้างบน TensorFlow รูปแบบการวิเคราะห์ที่ช่วยให้การประเมินผลปกติของตัวชี้วัดความเป็นธรรมในระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์

 • ML Metadata เป็นห้องสมุดสำหรับการบันทึกและเรียกเชื้อสายและเมตาดาต้าของสิ่งประดิษฐ์ ML เช่นโมเดลชุดข้อมูลและเมตริก ภายในข้อมูลเมตาของ TFX ML จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นในไปป์ไลน์ ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างส่วนประกอบ TFX

 • TensorFlow การตรวจสอบข้อมูล เป็นห้องสมุดในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจมีผลต่อการฝึกอบรมรุ่นหรือการให้บริการ

ภาพรวมกรณีศึกษา

ในช่วงเวลาของกรณีศึกษานี้ เราจะให้คำจำกัดความ "ข้อกังวลด้านความเป็นธรรม" ว่าเป็นอคติภายในแบบจำลองที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อส่วนย่อยภายในข้อมูลของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากำลังพยายามจำกัดการทำนายการกระทำผิดซ้ำที่อาจมีความลำเอียงต่อเชื้อชาติ

การดำเนินการของกรณีศึกษาจะดำเนินการดังนี้:

 1. ดาวน์โหลดข้อมูล ประมวลผลล่วงหน้า และสำรวจชุดข้อมูลเริ่มต้น
 2. สร้างไปป์ไลน์ TFX ด้วยชุดข้อมูล COMPAS โดยใช้ตัวแยกประเภทไบนารี Keras
 3. ดำเนินการผลลัพธ์ของเราผ่านการวิเคราะห์แบบจำลอง TensorFlow การตรวจสอบข้อมูล TensorFlow และโหลดตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมเพื่อสำรวจข้อกังวลด้านความเป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นภายในแบบจำลองของเรา
 4. ใช้ ML Metadata เพื่อติดตามสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดสำหรับโมเดลที่เราฝึกด้วย TFX
 5. ให้น้ำหนักชุดข้อมูล COMPAS เริ่มต้นสำหรับโมเดลที่สองของเราเพื่อพิจารณาการกระจายที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างการกระทำผิดซ้ำและการแข่งขัน
 6. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพภายในชุดข้อมูลใหม่
 7. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในไปป์ไลน์ TFX ของเราด้วย ML Metadata เพื่อทำความเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างระหว่างสองโมเดล

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

กรณีศึกษานี้เป็นการขยายกรณีศึกษาด้านล่าง ขอแนะนำให้ดำเนินการตามกรณีศึกษาด้านล่างก่อน

ติดตั้ง

ในการเริ่มต้น เราจะติดตั้งแพ็คเกจที่จำเป็น ดาวน์โหลดข้อมูล และนำเข้าโมดูลที่จำเป็นสำหรับกรณีศึกษา

ในการติดตั้งแพ็คเกจที่จำเป็นสำหรับกรณีศึกษานี้ในโน้ตบุ๊กของคุณ ให้รันคำสั่ง PIP ด้านล่าง


 1. Wadsworth, C. , Vera, F. , Piech, C. (2017). บรรลุความเป็นธรรมผ่านการเรียนรู้จากฝ่ายตรงข้าม: การประยุกต์ใช้กับการทำนายการกระทำผิดซ้ำ https://arxiv.org/abs/1807.00199

 2. Chouldechova, A. , G'Sell, M. , (2017). ยุติธรรมกว่าและแม่นยำกว่า แต่สำหรับใคร? https://arxiv.org/abs/1707.00046

 3. Berk, et al (2017) ความเป็นธรรมความยุติธรรมทางอาญาในความเสี่ยงการประเมินผล:. รัฐของศิลปะ, https://arxiv.org/abs/1703.09207

!python -m pip install -q -U pip==20.2

!python -m pip install -q -U \
 tensorflow==2.4.1 \
 tfx==0.28.0 \
 tensorflow-model-analysis==0.28.0 \
 tensorflow_data_validation==0.28.0 \
 tensorflow-metadata==0.28.0 \
 tensorflow-transform==0.28.0 \
 ml-metadata==0.28.0 \
 tfx-bsl==0.28.1 \
 absl-py==0.9

 # If prompted, please restart the Colab environment after the pip installs
 # as you might run into import errors.
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import os
import tempfile
import six.moves.urllib as urllib

from ml_metadata.metadata_store import metadata_store
from ml_metadata.proto import metadata_store_pb2

import pandas as pd
from google.protobuf import text_format
from sklearn.utils import shuffle
import tensorflow as tf
import tensorflow_data_validation as tfdv

import tensorflow_model_analysis as tfma
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view

import tfx
from tfx.components.evaluator.component import Evaluator
from tfx.components.example_gen.csv_example_gen.component import CsvExampleGen
from tfx.components.schema_gen.component import SchemaGen
from tfx.components.statistics_gen.component import StatisticsGen
from tfx.components.trainer.component import Trainer
from tfx.components.transform.component import Transform
from tfx.orchestration.experimental.interactive.interactive_context import InteractiveContext
from tfx.proto import evaluator_pb2
from tfx.proto import trainer_pb2

ดาวน์โหลดและประมวลผลชุดข้อมูลล่วงหน้า

# Download the COMPAS dataset and setup the required filepaths.
_DATA_ROOT = tempfile.mkdtemp(prefix='tfx-data')
_DATA_PATH = 'https://storage.googleapis.com/compas_dataset/cox-violent-parsed.csv'
_DATA_FILEPATH = os.path.join(_DATA_ROOT, 'compas-scores-two-years.csv')

data = urllib.request.urlopen(_DATA_PATH)
_COMPAS_DF = pd.read_csv(data)

# To simpliy the case study, we will only use the columns that will be used for
# our model.
_COLUMN_NAMES = [
 'age',
 'c_charge_desc',
 'c_charge_degree',
 'c_days_from_compas',
 'is_recid',
 'juv_fel_count',
 'juv_misd_count',
 'juv_other_count',
 'priors_count',
 'r_days_from_arrest',
 'race',
 'sex',
 'vr_charge_desc',        
]
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COLUMN_NAMES]

# We will use 'is_recid' as our ground truth lable, which is boolean value
# indicating if a defendant committed another crime. There are some rows with -1
# indicating that there is no data. These rows we will drop from training.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[_COMPAS_DF['is_recid'] != -1]

# Given the distribution between races in this dataset we will only focuse on
# recidivism for African-Americans and Caucasians.
_COMPAS_DF = _COMPAS_DF[
 _COMPAS_DF['race'].isin(['African-American', 'Caucasian'])]

# Adding we weight feature that will be used during the second part of this
# case study to help improve fairness concerns.
_COMPAS_DF['sample_weight'] = 0.8

# Load the DataFrame back to a CSV file for our TFX model.
_COMPAS_DF.to_csv(_DATA_FILEPATH, index=False, na_rep='')

การสร้างท่อส่ง TFX


มีหลาย TFX ท่อส่งส่วนประกอบ ที่สามารถนำมาใช้สำหรับการผลิตแบบ แต่สำหรับวัตถุประสงค์กรณีนี้การศึกษาจะมุ่งเน้นการใช้เพียงด้านล่างส่วนประกอบ:

 • ExampleGen อ่านชุดข้อมูลของเรา
 • StatisticsGen การคำนวณสถิติของชุดข้อมูลของเรา
 • SchemaGen เพื่อสร้างสคีข้อมูล
 • แปลงสำหรับวิศวกรรมคุณลักษณะ
 • เทรนเนอร์ที่จะเรียกใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เครื่องของเรา

สร้าง InteractiveContext

เมื่อต้องการเรียกใช้ TFX ภายในโน้ตบุ๊คอันดับแรกเราจะต้องสร้าง InteractiveContext จะใช้องค์ประกอบโต้ตอบ

InteractiveContext จะใช้ไดเรกทอรีชั่วคราวกับฐานข้อมูลเช่น ML Metadata ชั่วคราว ที่จะใช้รากท่อของคุณเองหรือฐานข้อมูลคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น pipeline_root และ metadata_connection_config อาจจะส่งผ่านไปยัง InteractiveContext

context = InteractiveContext()
WARNING:absl:InteractiveContext pipeline_root argument not provided: using temporary directory /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r as root for pipeline outputs.
WARNING:absl:InteractiveContext metadata_connection_config not provided: using SQLite ML Metadata database at /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/metadata.sqlite.

TFX ExampleGen ส่วนประกอบ

# The ExampleGen TFX Pipeline component ingests data into TFX pipelines.
# It consumes external files/services to generate Examples which will be read by
# other TFX components. It also provides consistent and configurable partition,
# and shuffles the dataset for ML best practice.

example_gen = CsvExampleGen(input_base=_DATA_ROOT)
context.run(example_gen)
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.

TFX StatisticsGen Component

# The StatisticsGen TFX pipeline component generates features statistics over
# both training and serving data, which can be used by other pipeline
# components. StatisticsGen uses Beam to scale to large datasets.

statistics_gen = StatisticsGen(examples=example_gen.outputs['examples'])
context.run(statistics_gen)

ส่วนประกอบ TFX SchemaGen

# Some TFX components use a description of your input data called a schema. The
# schema is an instance of schema.proto. It can specify data types for feature
# values, whether a feature has to be present in all examples, allowed value
# ranges, and other properties. A SchemaGen pipeline component will
# automatically generate a schema by inferring types, categories, and ranges
# from the training data.

infer_schema = SchemaGen(statistics=statistics_gen.outputs['statistics'])
context.run(infer_schema)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

ส่วนประกอบการแปลง TFX

Transform ดำเนินองค์ประกอบข้อมูลแปลงวิศวกรรมและคุณลักษณะ ผลลัพธ์รวมถึงกราฟอินพุต TensorFlow ซึ่งใช้ระหว่างการฝึกและการเสิร์ฟเพื่อประมวลผลข้อมูลล่วงหน้าก่อนการฝึกหรือการอนุมาน กราฟนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ SavedModel ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกโมเดล เนื่องจากใช้กราฟอินพุตเดียวกันสำหรับการฝึกและการเสิร์ฟ การประมวลผลล่วงหน้าจะเหมือนเดิมเสมอ และจำเป็นต้องเขียนเพียงครั้งเดียว

คอมโพเนนต์การแปลงต้องใช้โค้ดมากกว่าส่วนประกอบอื่นๆ เนื่องจากความซับซ้อนตามอำเภอใจของวิศวกรรมคุณลักษณะที่คุณอาจต้องการสำหรับข้อมูลและ/หรือโมเดลที่คุณกำลังทำงานด้วย

กำหนดค่าคงที่บางและฟังก์ชั่นสำหรับทั้ง Transform องค์ประกอบและ Trainer ส่วนประกอบ กําหนดไว้ในโมดูลหลามในกรณีนี้บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์โดยใช้ %%writefile คำสั่งมายากลตั้งแต่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ในโน๊ตบุ๊ค

การเปลี่ยนแปลงที่เราจะดำเนินการในกรณีศึกษานี้มีดังนี้:

 • สำหรับค่าสตริง เราจะสร้างคำศัพท์ที่จับคู่กับจำนวนเต็มผ่าน tft.compute_and_apply_vocabulary
 • สำหรับค่าจำนวนเต็ม เราจะกำหนดมาตรฐานของค่าเฉลี่ยคอลัมน์ 0 และความแปรปรวน 1 ผ่าน tft.scale_to_z_score
 • ลบค่าแถวว่างและแทนที่ด้วยสตริงว่างหรือ 0 ขึ้นอยู่กับประเภทของคุณลักษณะ
 • ผนวก '_xf' ต่อท้ายชื่อคอลัมน์เพื่อแสดงคุณลักษณะที่ได้รับการประมวลผลใน Transform Component

ตอนนี้ขอกำหนดโมดูลที่มี preprocessing_fn() ฟังก์ชั่นที่เราจะผ่านไป Transform องค์ประกอบ:

# Setup paths for the Transform Component.
_transform_module_file = 'compas_transform.py'
%%writefile {_transform_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf
import tensorflow_transform as tft

CATEGORICAL_FEATURE_KEYS = [
  'sex',
  'race',
  'c_charge_desc',
  'c_charge_degree',
]

INT_FEATURE_KEYS = [
  'age',
  'c_days_from_compas',
  'juv_fel_count',
  'juv_misd_count',
  'juv_other_count',
  'priors_count',
  'sample_weight',
]

LABEL_KEY = 'is_recid'

# List of the unique values for the items within CATEGORICAL_FEATURE_KEYS.
MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES = [
  2,
  6,
  513,
  14,
]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def preprocessing_fn(inputs):
 """tf.transform's callback function for preprocessing inputs.

 Args:
  inputs: Map from feature keys to raw features.

 Returns:
  Map from string feature key to transformed feature operations.
 """
 outputs = {}
 for key in CATEGORICAL_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.compute_and_apply_vocabulary(
    _fill_in_missing(inputs[key]),
    vocab_filename=key)

 for key in INT_FEATURE_KEYS:
  outputs[transformed_name(key)] = tft.scale_to_z_score(
    _fill_in_missing(inputs[key]))

 # Target label will be to see if the defendant is charged for another crime.
 outputs[transformed_name(LABEL_KEY)] = _fill_in_missing(inputs[LABEL_KEY])
 return outputs


def _fill_in_missing(tensor_value):
 """Replaces a missing values in a SparseTensor.

 Fills in missing values of `tensor_value` with '' or 0, and converts to a
 dense tensor.

 Args:
  tensor_value: A `SparseTensor` of rank 2. Its dense shape should have size
   at most 1 in the second dimension.

 Returns:
  A rank 1 tensor where missing values of `tensor_value` are filled in.
 """
 if not isinstance(tensor_value, tf.sparse.SparseTensor):
  return tensor_value
 default_value = '' if tensor_value.dtype == tf.string else 0
 sparse_tensor = tf.SparseTensor(
   tensor_value.indices,
   tensor_value.values,
   [tensor_value.dense_shape[0], 1])
 dense_tensor = tf.sparse.to_dense(sparse_tensor, default_value)
 return tf.squeeze(dense_tensor, axis=1)
Writing compas_transform.py
# Build and run the Transform Component.
transform = Transform(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  module_file=_transform_module_file
)
context.run(transform)
WARNING:absl:The default value of `force_tf_compat_v1` will change in a future release from `True` to `False`. Since this pipeline has TF 2 behaviors enabled, Transform will use native TF 2 at that point. You can test this behavior now by passing `force_tf_compat_v1=False` or disable it by explicitly setting `force_tf_compat_v1=True` in the Transform component.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tfx/components/transform/executor.py:573: Schema (from tensorflow_transform.tf_metadata.dataset_schema) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Schema is a deprecated, use schema_utils.schema_from_feature_spec to create a `Schema`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:266: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:root:This output type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, output type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, PDone, or None. Got: Tuple[Dict[str, Union[NoneType, _Dataset]], Union[Dict[str, Dict[str, PCollection]], NoneType]] instead.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/34923099dd2444f1a12dd79e9e93b9d2/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:No assets to write.
INFO:tensorflow:No assets to write.
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
WARNING:tensorflow:Issue encountered when serializing tft_mapper_use.
Type is unsupported, or the types of the items don't match field type in CollectionDef. Note this is a warning and probably safe to ignore.
'Counter' object has no attribute 'name'
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/2d5bc9f0641646379cb0c6d04efedee6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended.
WARNING:tensorflow:Tensorflow version (2.4.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Transform/transform_graph/4/.temp_path/tftransform_tmp/8fb9d0492a5f4c0b994fd3acb409dff6/saved_model.pb
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

ส่วนประกอบเทรนเนอร์ TFX

Trainer ตัวแทนโมเดลรถไฟ TensorFlow ที่ระบุ

เพื่อที่จะรันส่วนประกอบฝึกสอนที่เราจำเป็นต้องสร้างโมดูลหลามมี trainer_fn ฟังก์ชั่นที่จะกลับประมาณการสำหรับรูปแบบของเรา ถ้าคุณต้องการสร้างรูปแบบ Keras คุณสามารถทำเช่นนั้นแล้วแปลงเป็นประมาณการใช้ keras.model_to_estimator()

Trainer รถไฟองค์ประกอบรูปแบบ TensorFlow ระบุ เพื่อที่จะรันแบบจำลองที่เราจำเป็นต้องสร้างโมดูลหลามที่มีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า AA trainer_fn ฟังก์ชั่นที่ TFX จะเรียก

สำหรับกรณีศึกษาของเราที่เราจะสร้างรูปแบบ Keras ว่าจะกลับจะกลับ keras.model_to_estimator()

# Setup paths for the Trainer Component.
_trainer_module_file = 'compas_trainer.py'
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 model.compile(
   loss=tf.keras.losses.MeanAbsoluteError(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }
Writing compas_trainer.py
# Uses user-provided Python function that implements a model using TensorFlow's
# Estimators API.
trainer = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
WARNING:tensorflow:From compas_trainer.py:136: DatasetV1.make_one_shot_iterator (from tensorflow.python.data.ops.dataset_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This is a deprecated API that should only be used in TF 1 graph mode and legacy TF 2 graph mode available through `tf.compat.v1`. In all other situations -- namely, eager mode and inside `tf.function` -- you can consume dataset elements using `for elem in dataset: ...` or by explicitly creating iterator via `iterator = iter(dataset)` and fetching its elements via `values = next(iterator)`. Furthermore, this API is not available in TF 2. During the transition from TF 1 to TF 2 you can use `tf.compat.v1.data.make_one_shot_iterator(dataset)` to create a TF 1 graph mode style iterator for a dataset created through TF 2 APIs. Note that this should be a transient state of your code base as there are in general no guarantees about the interoperability of TF 1 and TF 2 code.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47416827, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.552
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4922419, step = 100 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.369
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50697845, step = 200 (0.939 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.028
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50335556, step = 300 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.316
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47721145, step = 400 (0.941 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.036
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45895657, step = 500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.896
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45208624, step = 600 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.365
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4489294, step = 700 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.341
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46455735, step = 800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.443
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47789398, step = 900 (0.967 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:10:14Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Inference Time : 48.79983s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:11:03
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.4798829
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 1.99761
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49395803, step = 1000 (50.059 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.094
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48954606, step = 1100 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.109
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49123546, step = 1200 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.528
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4701535, step = 1300 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.192
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46582404, step = 1400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.13
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45980436, step = 1500 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.085
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46045718, step = 1600 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.746
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47194332, step = 1700 (0.995 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.8541
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45978338, step = 1800 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:global_step/sec: 97.982
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45745283, step = 1900 (1.021 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:global_step/sec: 96.2637
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44210017, step = 2000 (1.039 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.181
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4267306, step = 2100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.628
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43270233, step = 2200 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.274
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42014548, step = 2300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5664
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42362845, step = 2400 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.008
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43012613, step = 2500 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.62
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.435121, step = 2600 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.1
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42686707, step = 2700 (0.981 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.746
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41858014, step = 2800 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.04
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41823772, step = 2900 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.291
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40824187, step = 3000 (0.997 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.907
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40978715, step = 3100 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.101
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.417184, step = 3200 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.6517
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43127513, step = 3300 (1.004 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7764
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41585788, step = 3400 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.479
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40642825, step = 3500 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.2027
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40078893, step = 3600 (1.008 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5083
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4084859, step = 3700 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.837
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38706055, step = 3800 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.761
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38369697, step = 3900 (0.992 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.897
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4063977, step = 4000 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4043
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42966503, step = 4100 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4718
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43339205, step = 4200 (1.006 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.881
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41945544, step = 4300 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.7086
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39942062, step = 4400 (1.003 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.605
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40324017, step = 4500 (0.994 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.285
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40799192, step = 4600 (0.968 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.19
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4159081, step = 4700 (0.951 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.719
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43424368, step = 4800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.189
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41860652, step = 4900 (0.933 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/saver.py:970: remove_checkpoint (from tensorflow.python.training.checkpoint_management) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use standard file APIs to delete files with this prefix.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.085
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3955871, step = 5000 (0.970 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.244
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38054687, step = 5100 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.199
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37835938, step = 5200 (0.979 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.192
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742793, step = 5300 (0.978 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.049
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37766984, step = 5400 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.413
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37288016, step = 5500 (0.989 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.4785
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39033508, step = 5600 (1.002 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.706
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3888662, step = 5700 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.171
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39443827, step = 5800 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.242
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3824133, step = 5900 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.746
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38710442, step = 6000 (0.983 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.1
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37636378, step = 6100 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9325
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37966123, step = 6200 (1.001 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.0218
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36940622, step = 6300 (1.010 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.772
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37147108, step = 6400 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.027
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36456805, step = 6500 (0.952 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.18
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3684589, step = 6600 (0.969 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.3375
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.376545, step = 6700 (1.007 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3895915, step = 6800 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:global_step/sec: 114.848
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37849602, step = 6900 (0.870 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.616
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35964197, step = 7000 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.581
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36216918, step = 7100 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.131
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3937424, step = 7200 (0.942 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.7
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38952962, step = 7300 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.797
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37355947, step = 7400 (0.973 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.454
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36603284, step = 7500 (0.976 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3693564, step = 7600 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.262
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37061787, step = 7700 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.767
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39289498, step = 7800 (0.955 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.669
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39648676, step = 7900 (0.946 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.931
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4102661, step = 8000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.541
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38024917, step = 8100 (0.957 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.663
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37263972, step = 8200 (0.974 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.803
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35875428, step = 8300 (0.982 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:global_step/sec: 101.443
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559803, step = 8400 (0.986 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.077
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3563253, step = 8500 (0.999 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.147
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34861985, step = 8600 (0.998 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.9734
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559162, step = 8700 (1.000 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:global_step/sec: 99.5136
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36242756, step = 8800 (1.005 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.811
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3742514, step = 8900 (0.954 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.372
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3587474, step = 9000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.249
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35512, step = 9100 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.583
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35559082, step = 9200 (0.938 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.826
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35460055, step = 9300 (0.945 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.072
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34970692, step = 9400 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.836
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3449042, step = 9500 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.679
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34985757, step = 9600 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.07
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3453308, step = 9700 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 100.979
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34995228, step = 9800 (0.990 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.247
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35693988, step = 9900 (0.959 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:12:31Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Inference Time : 47.01670s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:13:18
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.39696866
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.3658929.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/5/eval_model_dir/temp-1619169198/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"

การวิเคราะห์แบบจำลอง TensorFlow

ขณะนี้ โมเดลของเราได้รับการพัฒนาและฝึกฝนภายใน TFX แล้ว เราสามารถใช้ส่วนประกอบเพิ่มเติมหลายอย่างภายใน TFX exosystem เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของโมเดลของเราในรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย การดูเมตริกต่างๆ ทำให้เราได้ภาพที่ดีขึ้นว่าโมเดลโดยรวมทำงานอย่างไรสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ภายในโมเดลของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลของเราไม่ได้มีประสิทธิภาพต่ำกว่ากลุ่มย่อยใดๆ

อันดับแรก เราจะตรวจสอบ TensorFlow Model Analysis ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับประเมินโมเดล TensorFlow อนุญาตให้ผู้ใช้ประเมินแบบจำลองของตนกับข้อมูลจำนวนมากในลักษณะแบบกระจาย โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกันที่กำหนดไว้ในผู้ฝึกสอน เมตริกเหล่านี้สามารถคำนวณผ่านส่วนต่างๆ ของข้อมูลและแสดงเป็นภาพในโน้ตบุ๊ก

สำหรับรายชื่อของตัวชี้วัดที่เป็นไปได้ที่สามารถเพิ่มเข้าไปใน TensorFlow รุ่นวิเคราะห์ดู ที่นี่

# Uses TensorFlow Model Analysis to compute a evaluation statistics over
# features of a model.
model_analyzer = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: "BinaryAccuracy"}
    metrics {class_name: "AUC"}
    metrics {
     class_name: "FairnessIndicators"
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer)

ตัวชี้วัดความเป็นธรรม

โหลดตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมเพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน

evaluation_uri = model_analyzer.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result = tfma.load_eval_result(evaluation_uri)
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(eval_result)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Caucasian', 'slice': 'race:Caucasian', 'metrics': {'bi…

ตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมจะช่วยให้เราเจาะลึกเพื่อดูประสิทธิภาพของส่วนต่างๆ และออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมในการประเมินและปรับปรุงแบบจำลองสำหรับข้อกังวลด้านความเป็นธรรม ช่วยให้คำนวณตัวแยกประเภทไบนารีและมัลติคลาสได้ง่าย และจะช่วยให้คุณประเมินกรณีการใช้งานทุกขนาด

เราจะโหลดตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมลงในสมุดบันทึกนี้และวิเคราะห์ผลลัพธ์และดูผลลัพธ์ หลังจากที่คุณได้ลองใช้ตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมมาสักระยะแล้ว ให้ตรวจสอบแท็บอัตราการบวกเท็จและอัตราการติดลบเท็จในเครื่องมือ ในกรณีศึกษานี้เรากำลังกังวลกับการพยายามที่จะลดจำนวนของการคาดการณ์ที่ผิดพลาดของการกระทำผิดซ้ำที่สอดคล้องกับ เท็จอัตราบวก

ข้อผิดพลาดประเภท I และ Type II

ภายในเครื่องมือตัวบ่งชี้ความเป็นธรรม คุณจะเห็นตัวเลือกดรอปดาวน์สองตัวเลือก:

 1. A "พื้นฐาน" ตัวเลือกที่ถูกกำหนดโดย column_for_slicing
 2. A "เกณฑ์" ตัวเลือกที่ถูกกำหนดโดย fairness_indicator_thresholds

“เส้นฐาน” คือส่วนข้อมูลที่คุณต้องการเปรียบเทียบส่วนอื่นๆ ทั้งหมด โดยทั่วไป จะแสดงโดยส่วนรวม แต่ก็สามารถเป็นหนึ่งในส่วนที่เฉพาะเจาะจงได้เช่นกัน

"เกณฑ์" เป็นค่าที่ตั้งไว้ในแบบจำลองการจัดประเภทไบนารีที่กำหนดเพื่อระบุว่าควรวางการคาดการณ์ไว้ที่ใด เมื่อตั้งค่าขีดจำกัด มีสองสิ่งที่คุณควรจำไว้

 1. ความแม่นยำ: อะไรคือข้อเสียหากการคาดการณ์ของคุณส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดประเภทที่ 1 ในกรณีศึกษานี้เกณฑ์ที่สูงขึ้นจะหมายถึงเรากำลังคาดการณ์จำเลยมากขึ้นจะก่ออาชญากรรมอีกครั้งเมื่อพวกเขาทำจริงไม่ได้
 2. จำได้ว่า: อะไรคือข้อเสียของข้อผิดพลาด Type II? ในกรณีศึกษานี้เกณฑ์ที่สูงขึ้นจะหมายถึงเรากำลังคาดการณ์จำเลยมากขึ้นจะไม่ได้ก่ออาชญากรรมอีกครั้งเมื่อพวกเขาทำจริง

เราจะกำหนดเกณฑ์ตามอำเภอใจที่ 0.75 และเราจะเน้นที่ตัวชี้วัดความเป็นธรรมสำหรับจำเลยชาวแอฟริกัน-อเมริกันและคอเคเซียนเท่านั้น โดยพิจารณาจากขนาดตัวอย่างเล็กๆ สำหรับเชื้อชาติอื่นๆ ซึ่งไม่ใหญ่พอที่จะสรุปผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

อัตราด้านล่างอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการสับข้อมูลในช่วงเริ่มต้นของกรณีศึกษานี้ แต่ให้ดูที่ความแตกต่างระหว่างข้อมูลระหว่างจำเลยแอฟริกัน-อเมริกันและคอเคเซียน ในระดับที่ต่ำกว่า แบบจำลองของเรามีแนวโน้มที่จะคาดการณ์ว่าผู้ถูกปกป้องของคอเคเซียนจะก่ออาชญากรรมครั้งที่สอง เมื่อเทียบกับชาวแอฟริกัน-อเมริกันที่ได้รับการปกป้อง อย่างไรก็ตาม การคาดคะเนนี้จะกลับด้านเมื่อเราเพิ่มเกณฑ์ของเรา

 • อัตราบวกเท็จ @ 0.75
  • แอฟริกันอเมริกัน: ~ 30%
   • AUC: 0.71
   • ความแม่นยำไบนารี: 0.67
  • คนผิวขาว: ~ 8%
   • AUC: 0.71
   • AUC: 0.67

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่ I / II ข้อผิดพลาดและการตั้งค่าเกณฑ์สามารถพบได้ ที่นี่

ML Metadata

เพื่อให้เข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำมาจากไหนและเพื่อถ่ายภาพสแน็ปช็อตของโมเดลปัจจุบันของเรา เราสามารถใช้ ML Metadata เพื่อบันทึกและดึงข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับโมเดลของเรา ML Metadata เป็นส่วนสำคัญของ TFX แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยอิสระ

สำหรับกรณีศึกษานี้ เราจะแสดงรายการสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่เราพัฒนาก่อนหน้านี้ภายในกรณีศึกษานี้ โดยการวนรอบสิ่งประดิษฐ์ การดำเนินการ และบริบท เราจะมีมุมมองในระดับสูงของโมเดล TFX ของเราเพื่อเจาะลึกว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาจากที่ใด สิ่งนี้จะให้ภาพรวมพื้นฐานว่าแบบจำลองของเราได้รับการพัฒนาอย่างไรและส่วนประกอบ TFX ใดที่ช่วยในการพัฒนาแบบจำลองเริ่มต้นของเรา

เราจะเริ่มต้นด้วยการจัดวางสิ่งประดิษฐ์ระดับสูง การดำเนินการ และประเภทบริบทในแบบจำลองของเราก่อน

# Connect to the TFX database.
connection_config = metadata_store_pb2.ConnectionConfig()

connection_config.sqlite.filename_uri = os.path.join(
 context.pipeline_root, 'metadata.sqlite')
store = metadata_store.MetadataStore(connection_config)

def _mlmd_type_to_dataframe(mlmd_type):
 """Helper function to turn MLMD into a Pandas DataFrame.

 Args:
  mlmd_type: Metadata store type.

 Returns:
  DataFrame containing type ID, Name, and Properties.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 column_names = ['ID', 'Name', 'Properties']
 df = pd.DataFrame(columns=column_names)
 for a_type in mlmd_type:
  mlmd_row = pd.DataFrame([[a_type.id, a_type.name, a_type.properties]],
              columns=column_names)
  df = df.append(mlmd_row)
 return df

# ML Metadata stores strong-typed Artifacts, Executions, and Contexts.
# First, we can use type APIs to understand what is defined in ML Metadata
# by the current version of TFX. We'll be able to view all the previous runs
# that created our initial model.
print('Artifact Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_artifact_types()))

print('\nExecution Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_execution_types()))

print('\nContext Types:')
display(_mlmd_type_to_dataframe(store.get_context_types()))
Artifact Types:
Execution Types:
Context Types:

ระบุที่มาของปัญหาความเป็นธรรม

สำหรับอาร์ติแฟกต์ การดำเนินการ และประเภทบริบทแต่ละประเภทข้างต้น เราสามารถใช้ ML Metadata เพื่อเจาะลึกแอตทริบิวต์และวิธีพัฒนาไปป์ไลน์ ML แต่ละส่วนของเรา

เราจะเริ่มต้นด้วยการดำน้ำใน StatisticsGen เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เราเริ่มป้อนเข้ารูปแบบ ด้วยการรู้จักสิ่งประดิษฐ์ภายในแบบจำลองของเรา เราจึงสามารถใช้ ML Metadata และ TensorFlow Data Validation เพื่อมองย้อนกลับและไปข้างหน้าภายในโมเดลเพื่อระบุว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาจากที่ใด

หลังจากทำงานด้านล่างเซลล์เลือก Lift (Y=1) ในแผนภูมิที่สองใน Chart to show แท็บที่จะเห็นการ ยก ระหว่างชิ้นข้อมูลที่แตกต่างกัน ภายใน race , ลิฟท์แอฟริกันอเมริกันเป็น approximatly 1.08 ในขณะที่คนผิวขาวเป็น approximatly 0.86

statistics_gen = StatisticsGen(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  stats_options=tfdv.StatsOptions(label_feature='is_recid'))
exec_result = context.run(statistics_gen)

for event in store.get_events_by_execution_ids([exec_result.execution_id]):
 if event.path.steps[0].key == 'statistics':
  statistics_w_schema_uri = store.get_artifacts_by_id([event.artifact_id])[0].uri

model_stats = tfdv.load_statistics(
  os.path.join(statistics_w_schema_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
tfdv.visualize_statistics(model_stats)
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[_SlicedXKey, Union[float, int]], _SlicedYKey] instead.
WARNING:root:This input type hint will be ignored and not used for type-checking purposes. Typically, input type hints for a PTransform are single (or nested) types wrapped by a PCollection, or PBegin. Got: Tuple[Tuple[Union[NoneType, str], RecordBatch], _SlicedYKey] instead.

การติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบจำลอง

ตอนนี้ เรามีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความเป็นธรรมของแบบจำลองของเราแล้ว ก่อนอื่นเราจะจัดทำเอกสารการเรียกใช้ครั้งแรกของเราภายในข้อมูลเมตา ML สำหรับบันทึกของเราเองและสำหรับบุคคลอื่นที่อาจตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเราในอนาคต

ML Metadata สามารถเก็บบันทึกของโมเดลที่ผ่านมาของเราพร้อมกับบันทึกย่อที่เราต้องการเพิ่มระหว่างการรัน เราจะเพิ่มหมายเหตุง่ายๆ ในการรันครั้งแรกของเราเพื่อแสดงว่าการดำเนินการนี้เสร็จสิ้นในชุดข้อมูล COMPAS แบบเต็ม

_MODEL_NOTE_TO_ADD = 'First model that contains fairness concerns in the model.'

first_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the two notes above to the ML metadata.
first_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _MODEL_NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([first_trained_model])

def _mlmd_model_to_dataframe(model, model_number):
 """Helper function to turn a MLMD modle into a Pandas DataFrame.

 Args:
  model: Metadata store model.
  model_number: Number of model run within ML Metadata.

 Returns:
  DataFrame containing the ML Metadata model.
 """
 pd.set_option('display.max_columns', None) 
 pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)

 df = pd.DataFrame()
 custom_properties = ['name', 'note', 'state', 'producer_component',
            'pipeline_name']
 df['id'] = [model[model_number].id]
 df['uri'] = [model[model_number].uri]
 for prop in custom_properties:
  df[prop] = model[model_number].custom_properties.get(prop)
  df[prop] = df[prop].astype(str).map(
    lambda x: x.lstrip('string_value: "').rstrip('"\n'))
 return df

# Print the current model to see the results of the ML Metadata for the model.
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

ปรับปรุงข้อกังวลด้านความเป็นธรรมด้วยการให้น้ำหนักตัวแบบ

มีหลายวิธีที่เราสามารถแก้ไขข้อกังวลด้านความเป็นธรรมภายในแบบจำลองได้ การจัดการกับข้อมูลที่สังเกต / ป้ายดำเนินการข้อ จำกัด ของความเป็นธรรมหรือการกำจัดอคติโดยกูมีเทคนิคบางอย่าง 1 ที่มีการใช้ความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเป็นธรรม ในกรณีศึกษานี้ เราจะทำการชั่งน้ำหนักโมเดลใหม่โดยใช้ฟังก์ชันการสูญเสียที่กำหนดเองใน Keras

โค้ดข้างล่างนี้เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวมาเปลี่ยนชิ้นส่วน แต่มีข้อยกเว้นของชั้นเรียนใหม่ที่เรียกว่า LogisticEndpoint ว่าเราจะใช้สำหรับการสูญเสียของเราภายใน Keras และการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ไม่กี่


 1. Mehrabi, N. , Morstatter, F. , Saxena, N. , Lerman, K. , Galstyan, N. (2019) การสำรวจอคติและความเป็นธรรมในการเรียนรู้ของเครื่อง https://arxiv.org/pdf/1908.09635.pdf
%%writefile {_trainer_module_file}
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import numpy as np
import tensorflow as tf

import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_transform as tft
from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils

from compas_transform import *

_BATCH_SIZE = 1000
_LEARNING_RATE = 0.00001
_MAX_CHECKPOINTS = 1
_SAVE_CHECKPOINT_STEPS = 999


def transformed_names(keys):
 return [transformed_name(key) for key in keys]


def transformed_name(key):
 return '{}_xf'.format(key)


def _gzip_reader_fn(filenames):
 """Returns a record reader that can read gzip'ed files.

 Args:
  filenames: A tf.string tensor or tf.data.Dataset containing one or more
   filenames.

 Returns: A nested structure of tf.TypeSpec objects matching the structure of
  an element of this dataset and specifying the type of individual components.
 """
 return tf.data.TFRecordDataset(filenames, compression_type='GZIP')


# Tf.Transform considers these features as "raw".
def _get_raw_feature_spec(schema):
 """Generates a feature spec from a Schema proto.

 Args:
  schema: A Schema proto.

 Returns:
  A feature spec defined as a dict whose keys are feature names and values are
   instances of FixedLenFeature, VarLenFeature or SparseFeature.
 """
 return schema_utils.schema_as_feature_spec(schema).feature_spec


def _example_serving_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds the serving in inputs.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  TensorFlow graph which parses examples, applying tf-transform to them.
 """
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)
 raw_feature_spec.pop(LABEL_KEY)

 raw_input_fn = tf.estimator.export.build_parsing_serving_input_receiver_fn(
   raw_feature_spec)
 serving_input_receiver = raw_input_fn()

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(
   serving_input_receiver.features)
 transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))
 return tf.estimator.export.ServingInputReceiver(
   transformed_features, serving_input_receiver.receiver_tensors)


def _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema):
 """Builds everything needed for the tf-model-analysis to run the model.

 Args:
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  schema: the schema of the input data.

 Returns:
  EvalInputReceiver function, which contains:
   - TensorFlow graph which parses raw untransformed features, applies the
     tf-transform preprocessing operators.
   - Set of raw, untransformed features.
   - Label against which predictions will be compared.
 """
 # Notice that the inputs are raw features, not transformed features here.
 raw_feature_spec = _get_raw_feature_spec(schema)

 serialized_tf_example = tf.compat.v1.placeholder(
   dtype=tf.string, shape=[None], name='input_example_tensor')

 # Add a parse_example operator to the tensorflow graph, which will parse
 # raw, untransformed, tf examples.
 features = tf.io.parse_example(
   serialized=serialized_tf_example, features=raw_feature_spec)

 transformed_features = tf_transform_output.transform_raw_features(features)
 labels = transformed_features.pop(transformed_name(LABEL_KEY))

 receiver_tensors = {'examples': serialized_tf_example}

 return tfma.export.EvalInputReceiver(
   features=transformed_features,
   receiver_tensors=receiver_tensors,
   labels=labels)


def _input_fn(filenames, tf_transform_output, batch_size=200):
 """Generates features and labels for training or evaluation.

 Args:
  filenames: List of CSV files to read data from.
  tf_transform_output: A TFTransformOutput.
  batch_size: First dimension size of the Tensors returned by input_fn.

 Returns:
  A (features, indices) tuple where features is a dictionary of
   Tensors, and indices is a single Tensor of label indices.
 """
 transformed_feature_spec = (
   tf_transform_output.transformed_feature_spec().copy())

 dataset = tf.compat.v1.data.experimental.make_batched_features_dataset(
   filenames,
   batch_size,
   transformed_feature_spec,
   shuffle=False,
   reader=_gzip_reader_fn)

 transformed_features = dataset.make_one_shot_iterator().get_next()

 # We pop the label because we do not want to use it as a feature while we're
 # training.
 return transformed_features, transformed_features.pop(
   transformed_name(LABEL_KEY))


# TFX will call this function.
def trainer_fn(hparams, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  hparams: Hyperparameters used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:
   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(hparams.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn(
   hparams.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=_BATCH_SIZE)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec(
   train_input_fn,
   max_steps=hparams.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn(
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('compas', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=hparams.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='compas-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=_SAVE_CHECKPOINT_STEPS,
   keep_checkpoint_max=_MAX_CHECKPOINTS)

 run_config = run_config.replace(model_dir=hparams.serving_model_dir)

 estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
   keras_model=_keras_model_builder(), config=run_config)

 # Create an input receiver for TFMA processing.
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn(tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }


def _keras_model_builder():
 """Build a keras model for COMPAS dataset classification.

 Returns:
  A compiled Keras model.
 """
 feature_columns = []
 feature_layer_inputs = {}

 for key in transformed_names(INT_FEATURE_KEYS):
  feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(shape=(1,), name=key)

 for key, num_buckets in zip(transformed_names(CATEGORICAL_FEATURE_KEYS),
               MAX_CATEGORICAL_FEATURE_VALUES):
  feature_columns.append(
    tf.feature_column.indicator_column(
      tf.feature_column.categorical_column_with_identity(
        key, num_buckets=num_buckets)))
  feature_layer_inputs[key] = tf.keras.Input(
    shape=(1,), name=key, dtype=tf.dtypes.int32)

 feature_columns_input = tf.keras.layers.DenseFeatures(feature_columns)
 feature_layer_outputs = feature_columns_input(feature_layer_inputs)

 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   20, activation='relu', name='dense_1')(feature_layer_outputs)
 dense_layers = tf.keras.layers.Dense(
   10, activation='relu', name='dense_2')(dense_layers)
 output = tf.keras.layers.Dense(
   1, name='predictions')(dense_layers)

 model = tf.keras.Model(
   inputs=[v for v in feature_layer_inputs.values()], outputs=output)

 # To weight our model we will develop a custom loss class within Keras.
 # The old loss is commented out below and the new one is added in below.
 model.compile(
   # loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
   loss=LogisticEndpoint(),
   optimizer=tf.optimizers.Adam(learning_rate=_LEARNING_RATE))

 return model


class LogisticEndpoint(tf.keras.layers.Layer):

 def __init__(self, name=None):
  super(LogisticEndpoint, self).__init__(name=name)
  self.loss_fn = tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True)

 def __call__(self, y_true, y_pred, sample_weight=None):
  inputs = [y_true, y_pred]
  inputs += sample_weight or ['sample_weight_xf']
  return super(LogisticEndpoint, self).__call__(inputs)

 def call(self, inputs):
  y_true, y_pred = inputs[0], inputs[1]
  if len(inputs) == 3:
   sample_weight = inputs[2]
  else:
   sample_weight = None
  loss = self.loss_fn(y_true, y_pred, sample_weight)
  self.add_loss(loss)
  reduce_loss = tf.math.divide_no_nan(
    tf.math.reduce_sum(tf.nn.softmax(y_pred)), _BATCH_SIZE)
  return reduce_loss
Overwriting compas_trainer.py

ฝึกโมเดล TFX ใหม่ด้วยโมเดลแบบถ่วงน้ำหนัก

ในส่วนถัดไปนี้ เราจะใช้ Transform Component ที่มีการถ่วงน้ำหนักเพื่อรัน Trainer model เดิมซ้ำเหมือนเมื่อก่อน เพื่อดูการปรับปรุงในความเป็นธรรมหลังจากการชั่งน้ำหนัก

trainer_weighted = Trainer(
  module_file=_trainer_module_file,
  transformed_examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000)
)
context.run(trainer_weighted)
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
WARNING:absl:Examples artifact does not have payload_format custom property. Falling back to FORMAT_TF_EXAMPLE
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/backend.py:434: UserWarning: `tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and will be removed after 2020-10-11. To update it, simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.
 warnings.warn('`tf.keras.backend.set_learning_phase` is deprecated and '
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': 999, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 1, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Not using Distribute Coordinator.
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Running training and evaluation locally (non-distributed).
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Start train and evaluate loop. The evaluate will happen after every checkpoint. Checkpoint frequency is determined based on RunConfig arguments: save_checkpoints_steps 999 or save_checkpoints_secs None.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/keras/keras_model.ckpt
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Warm-started 6 variables.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:loss = 0.47077793, step = 0
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.682
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49240756, step = 100 (0.966 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.004
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5130932, step = 200 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.626
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.50732946, step = 300 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.147
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.478406, step = 400 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.691
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46235517, step = 500 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.369
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45720923, step = 600 (0.949 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.051
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45070276, step = 700 (0.925 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.233
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46355185, step = 800 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.367
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.48339045, step = 900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 999 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 999...
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training.py:2325: UserWarning: `Model.state_updates` will be removed in a future version. This property should not be used in TensorFlow 2.0, as `updates` are applied automatically.
 warnings.warn('`Model.state_updates` will be removed in a future version. '
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:13:43Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Inference Time : 46.00220s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:14:29
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 999: global_step = 999, loss = 0.48788843
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 999: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-999
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:global_step/sec: 2.11897
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5041351, step = 1000 (47.193 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.962
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.5043556, step = 1100 (0.885 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.062
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.49965087, step = 1200 (0.943 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.054
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.479686, step = 1300 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.532
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47265288, step = 1400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.283
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4670694, step = 1500 (0.915 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.905
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45940527, step = 1600 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.007
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4766834, step = 1700 (0.936 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.121
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.46949837, step = 1800 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.537
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.47130463, step = 1900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 1998 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 1998...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.565
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.45515984, step = 2000 (0.947 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.265
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43437228, step = 2100 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.639
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4414773, step = 2200 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:global_step/sec: 103.783
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4223846, step = 2300 (0.964 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.882
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4259975, step = 2400 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.38
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43732366, step = 2500 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.671
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.44364113, step = 2600 (0.937 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.267
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43038422, step = 2700 (0.932 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.393
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41958278, step = 2800 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.96
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41283488, step = 2900 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 2997 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 2997...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.287
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39609566, step = 3000 (0.958 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.021
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39362195, step = 3100 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.451
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40350518, step = 3200 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.884
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42621797, step = 3300 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.506
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41866535, step = 3400 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.08
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4116188, step = 3500 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.495
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4095764, step = 3600 (0.931 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.481
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40515175, step = 3700 (0.930 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.701
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37928, step = 3800 (0.929 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.99
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3782839, step = 3900 (0.934 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 3996 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 3996...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.371
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40979695, step = 4000 (0.940 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.509
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4390851, step = 4100 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.02
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43913904, step = 4200 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.836
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41836765, step = 4300 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.894
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.402948, step = 4400 (0.886 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.879
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40872148, step = 4500 (0.918 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.843
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41156477, step = 4600 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.463
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41628867, step = 4700 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.419
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.43485588, step = 4800 (0.948 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.522
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.42932, step = 4900 (0.922 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 4995 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 4995...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:global_step/sec: 106.885
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.40682846, step = 5000 (0.935 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.019
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38750562, step = 5100 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.979
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38564628, step = 5200 (0.917 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.045
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37906387, step = 5300 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.653
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38417932, step = 5400 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.857
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37717777, step = 5500 (0.902 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.849
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3948313, step = 5600 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.597
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39357123, step = 5700 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.138
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39145112, step = 5800 (0.916 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.651
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38264394, step = 5900 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5994 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5994...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:global_step/sec: 105.747
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37979886, step = 6000 (0.944 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.903
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37065622, step = 6100 (0.927 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.687
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37019882, step = 6200 (0.912 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.749
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3635425, step = 6300 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.591
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37183607, step = 6400 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36981124, step = 6500 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.705
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37439653, step = 6600 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.733
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38192895, step = 6700 (0.895 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.939
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39505512, step = 6800 (0.901 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.696
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37721425, step = 6900 (0.920 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 6993 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 6993...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.787
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35651168, step = 7000 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35931125, step = 7100 (0.906 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.653
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4005883, step = 7200 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.584
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39476267, step = 7300 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38155714, step = 7400 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.264
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3660822, step = 7500 (0.891 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:global_step/sec: 107.973
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37184823, step = 7600 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.386
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37022683, step = 7700 (0.890 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.054
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.39397115, step = 7800 (0.926 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.51
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.4014641, step = 7900 (0.913 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 7992 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 7992...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.755
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.41632578, step = 8000 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.974
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.38964537, step = 8100 (0.893 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.464
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3786476, step = 8200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.488
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36360282, step = 8300 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:global_step/sec: 111.241
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35523522, step = 8400 (0.899 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.894
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36030933, step = 8500 (0.910 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.548
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35474238, step = 8600 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.786
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36295354, step = 8700 (0.919 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.613
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.370992, step = 8800 (0.905 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.296
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.37704998, step = 8900 (0.907 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 8991 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 8991...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.913
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35852998, step = 9000 (0.908 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.748
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.3526183, step = 9100 (0.903 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.463
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35498005, step = 9200 (0.914 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:global_step/sec: 109.903
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35461825, step = 9300 (0.909 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:global_step/sec: 110.685
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34659553, step = 9400 (0.904 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:global_step/sec: 102.877
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.34350696, step = 9500 (0.972 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:global_step/sec: 104.166
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.354497, step = 9600 (0.960 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.578
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.35038272, step = 9700 (0.921 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:global_step/sec: 108.338
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36009234, step = 9800 (0.923 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:global_step/sec: 112.09
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:loss = 0.36380777, step = 9900 (0.892 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 9990 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 9990...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 10000 into /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 10000...
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Skip the current checkpoint eval due to throttle secs (600 secs).
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-04-23T09:15:52Z
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [1500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [2500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [3500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [4500/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Evaluation [5000/5000]
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Inference Time : 45.40978s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-04-23-09:16:37
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 10000: global_step = 10000, loss = 0.40231007
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 10000: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
INFO:tensorflow:Performing the final export in the end of training.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: ['serving_default']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: None
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/export/compas/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.37667033.
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_3:0\022\003sex"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_5:0\022\004race"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_7:0\022\rc_charge_desc"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
WARNING:tensorflow:Expected binary or unicode string, got type_url: "type.googleapis.com/tensorflow.AssetFileDef"
value: "\n\013\n\tConst_9:0\022\017c_charge_degree"
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Classify: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Regress: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Predict: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Train: None
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
INFO:tensorflow:Signatures INCLUDED in export for Eval: ['eval']
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
WARNING:tensorflow:Export includes no default signature!
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/serving_model_dir/model.ckpt-10000
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets added to graph.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/assets
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tfx-interactive-2021-04-23T09_09_30.909861-b_me_83r/Trainer/model_run/8/eval_model_dir/temp-1619169397/saved_model.pb
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/serving_model_dir/saved_model.pb"
WARNING:absl:Support for estimator-based executor and model export will be deprecated soon. Please use export structure <ModelExportPath>/eval_model_dir/saved_model.pb"
# Again, we will run TensorFlow Model Analysis and load Fairness Indicators
# to examine the performance change in our weighted model.
model_analyzer_weighted = Evaluator(
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  model=trainer_weighted.outputs['model'],

  eval_config = text_format.Parse("""
   model_specs {
    label_key: 'is_recid'
   }
   metrics_specs {
    metrics {class_name: 'BinaryAccuracy'}
    metrics {class_name: 'AUC'}
    metrics {
     class_name: 'FairnessIndicators'
     config: '{"thresholds": [0.25, 0.5, 0.75]}'
    }
   }
   slicing_specs {
    feature_keys: 'race'
   }
  """, tfma.EvalConfig())
)
context.run(model_analyzer_weighted)
evaluation_uri_weighted = model_analyzer_weighted.outputs['evaluation'].get()[0].uri
eval_result_weighted = tfma.load_eval_result(evaluation_uri_weighted)

multi_eval_results = {
  'Unweighted Model': eval_result,
  'Weighted Model': eval_result_weighted
}
tfma.addons.fairness.view.widget_view.render_fairness_indicator(
  multi_eval_results=multi_eval_results)
FairnessIndicatorViewer(evalName='Unweighted Model', evalNameCompare='Weighted Model', slicingMetrics=[{'slice…

หลังจากฝึกผลลัพธ์ของเราใหม่ด้วยโมเดลแบบถ่วงน้ำหนักแล้ว เราก็สามารถดูตัววัดความเป็นธรรมได้อีกครั้งเพื่อวัดการปรับปรุงใดๆ ในตัวแบบ อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ เราจะใช้คุณลักษณะการเปรียบเทียบแบบจำลองภายในตัวบ่งชี้ความเป็นธรรมเพื่อดูความแตกต่างระหว่างแบบจำลองที่ถ่วงน้ำหนักและไม่ถ่วงน้ำหนัก แม้ว่าเราจะยังเห็นข้อกังวลเรื่องความเป็นธรรมอยู่บ้างกับแบบจำลองที่ถ่วงน้ำหนัก แต่ความคลาดเคลื่อนนั้นเด่นชัดน้อยกว่ามาก

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือ AUC และความแม่นยำแบบไบนารีของเราลดลงเช่นกันหลังจากการให้น้ำหนักแบบจำลอง

 • อัตราบวกเท็จ @ 0.75
  • แอฟริกันอเมริกัน: ~ 1%
   • AUC: 0.47
   • ความแม่นยำไบนารี: 0.59
  • คนผิวขาว: ~ 0%
   • AUC: 0.47
   • ความแม่นยำไบนารี: 0.58

ตรวจสอบข้อมูลของการวิ่งครั้งที่สอง

สุดท้าย เราสามารถดูข้อมูลด้วย TensorFlow Data Validation และซ้อนทับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างสองโมเดล และเพิ่มหมายเหตุเพิ่มเติมใน ML Metadata ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเดลนี้ได้ปรับปรุงข้อกังวลด้านความเป็นธรรม

# Pull the URI for the two models that we ran in this case study.
first_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[-1].uri
second_model_uri = store.get_artifacts_by_type('ExampleStatistics')[0].uri

# Load the stats for both models.
first_model_uri = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  first_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))
second_model_stats = tfdv.load_statistics(os.path.join(
  second_model_uri, 'eval/stats_tfrecord/'))

# Visualize the statistics between the two models.
tfdv.visualize_statistics(
  lhs_statistics=second_model_stats,
  lhs_name='Sampled Model',
  rhs_statistics=first_model_uri,
  rhs_name='COMPAS Orginal')
# Add a new note within ML Metadata describing the weighted model.
_NOTE_TO_ADD = 'Weighted model between race and is_recid.'

# Pulling the URI for the weighted trained model.
second_trained_model = store.get_artifacts_by_type('Model')[-1]

# Add the note to ML Metadata.
second_trained_model.custom_properties['note'].string_value = _NOTE_TO_ADD
store.put_artifacts([second_trained_model])

display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), -1))
display(_mlmd_model_to_dataframe(store.get_artifacts_by_type('Model'), 0))

บทสรุป

ในกรณีศึกษานี้ เราได้พัฒนาตัวแยกประเภท Keras ภายในไปป์ไลน์ TFX พร้อมชุดข้อมูล COMPAS เพื่อตรวจสอบข้อกังวลด้านความเป็นธรรมภายในชุดข้อมูล หลังจากเริ่มพัฒนา TFX ในขั้นต้น ความกังวลเรื่องความเป็นธรรมก็ไม่ปรากฏให้เห็นในทันที จนกว่าจะตรวจสอบส่วนต่างๆ ภายในแบบจำลองของเราโดยใช้คุณลักษณะที่ละเอียดอ่อนของเรา -- ในกรณีของเรา หลังจากระบุปัญหาแล้ว เราสามารถติดตามแหล่งที่มาของปัญหาความเป็นธรรมด้วย TensorFlow DataValidation เพื่อระบุวิธีการบรรเทาข้อกังวลด้านความเป็นธรรมผ่านการให้น้ำหนักแบบจำลองขณะติดตามและทำหมายเหตุประกอบการเปลี่ยนแปลงผ่าน ML Metadata แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลด้านความเป็นธรรมทั้งหมดภายในชุดข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ แต่การเพิ่มหมายเหตุสำหรับนักพัฒนาในอนาคตที่จะปฏิบัติตามจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจและปัญหาที่เราเผชิญขณะพัฒนาโมเดลนี้

สุดท้ายนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่ากรณีศึกษานี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาความเป็นธรรมที่มีอยู่ในชุดข้อมูล COMPAS ด้วยการปรับปรุงข้อกังวลด้านความเป็นธรรมในแบบจำลอง เรายังลด AUC และความแม่นยำในประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราสามารถทำได้คือสร้างแบบจำลองที่แสดงข้อกังวลด้านความเป็นธรรมและติดตามว่าปัญหาอาจมาจากที่ใดโดยการติดตามหรือสายเลือดของแบบจำลองในขณะเดียวกันก็ใส่คำอธิบายประกอบเกี่ยวกับข้อกังวลของแบบจำลองภายในข้อมูลเมตา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำนายกักกันก่อนการพิจารณาคดีจะมีดู FAT * 2018 พูดคุยเกี่ยวกับ "การทำความเข้าใจบริบทและผลกระทบของ Pre-ทดลองกักกัน"