harmanlanabilir

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol Collatable

Öğeleri aynı türden daha yüksek sıralı bir öğede harmanlanabilen türler (örnek: tensörler, tensör demeti)

  • beyanname

    init<BatchSamples: Collection>(collating: BatchSamples)
    where BatchSamples.Element == Self