Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Warstwa

public protocol Layer : Module where Self.Input : Differentiable

Warstwa sieci neuronowej.

Typy zgodne z Layer reprezentują funkcje, które mapują dane wejściowe na wyjścia. Mogą mieć stan wewnętrzny reprezentowany przez parametry, takie jak tensory wagi.

Instancje Layer definiują różniczkowalną callAsFunction(_:) do mapowania danych wejściowych na wyjścia.

 • Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danego wejścia.

  Deklaracja

  @differentiable
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwracana

  Wyjście.

 • Naprzód(_:)

  Domyślna implementacja

  Domyślna implementacja

  Deklaracja

  @differentiable
  func forward(_ input: Input) -> Output
 • wnioskowanie (z :)

  Metoda przedłużania

  Zwraca wynik wnioskowania uzyskany z zastosowania warstwy do danego wejścia.

  Deklaracja

  public func inferring(from input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwracana

  Wynik wnioskowania.

 • Backpropagator

  Metoda przedłużania

  Deklaracja

  public typealias Backpropagator = (_ direction: Output.TangentVector)
   -> (layerGradient: TangentVector, inputGradient: Input.TangentVector)
 • zastosowaneForBackpropagation (do :)

  Metoda przedłużania

  Zwraca wynik wnioskowania i funkcję wstecznej propagacji uzyskaną w wyniku zastosowania warstwy na danym wejściu.

  Deklaracja

  public func appliedForBackpropagation(to input: Input)
   -> (output: Output, backpropagator: Backpropagator)

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwracana

  Krotka zawierająca dane wyjściowe i funkcję wstecznej propagacji. Funkcja wstecznej propagacji (zwana też wsteczną propagacją) przyjmuje wektor kierunkowy i zwraca gradienty odpowiednio na warstwie i na wejściu.

Dostępne, gdy `Input`:` DifferentiableTensorProtocol`, `Output`:` DifferentiableTensorProtocol`

 • callAsFunction (_ :)

  Domyślna implementacja

  Domyślna implementacja

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  @differentiable
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output