Warstwa

public protocol Layer : Module where Self.Input : Differentiable

Warstwa sieci neuronowej.

Typy, które są zgodne z Layer stanowią funkcje, które map wejść do wyjść. Mogą mieć stan wewnętrzny reprezentowany przez parametry, takie jak tensory wagi.

Layer przypadki określenia różniczkowalnej callAsFunction(_:) sposób odwzorowywania wejściowych do wyjściowych.

 • Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  @differentiable
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Wyjście.

 • Naprzód(_:)

  Domyślna implementacja

  Domyślna implementacja

  Deklaracja

  @differentiable
  func forward(_ input: Input) -> Output
 • wnioskowanie(z:)

  Metoda rozszerzenia

  Zwraca wynik wnioskowania uzyskany po zastosowaniu warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  public func inferring(from input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Wyjście wnioskowania.

 • Propagator wsteczny

  Metoda rozszerzenia

  Deklaracja

  public typealias Backpropagator = (_ direction: Output.TangentVector)
   -> (layerGradient: TangentVector, inputGradient: Input.TangentVector)
 • Zwraca dane wyjściowe wnioskowania i funkcję wstecznej propagacji błędów uzyskane z zastosowania warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  public func appliedForBackpropagation(to input: Input)
   -> (output: Output, backpropagator: Backpropagator)

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Krotka zawierająca dane wyjściowe i funkcję wstecznej propagacji błędów. Funkcja propagacji wstecznej (aka propagacja wsteczna) pobiera wektor kierunku i zwraca gradienty odpowiednio na warstwie i na wejściu.

Dostępne, gdy `Input`: `DifferentiableTensorProtocol`, `Output`: `DifferentiableTensorProtocol`

 • callAsFunction(_:)

  Domyślna implementacja

  Domyślna implementacja

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  @differentiable
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output