Weź udział w sympozjum Women in ML 7 grudnia Zarejestruj się teraz

Moduł

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
 • Typ wejściowy warstwy.

  Deklaracja

  associatedtype Input
 • Typ wyjściowy warstwy.

  Deklaracja

  associatedtype Output : Differentiable
 • Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Wyjście.

 • Naprzód(_:)

  Domyślna implementacja

  Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danych danych wejściowych.

  Domyślna implementacja

  Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  func forward(_ input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Wyjście.

Dostępne, gdy `Input`: `TensorProtocol`, `Output`: `DifferentiableTensorProtocol`

 • callAsFunction(_:)

  Domyślna implementacja

  Domyślna implementacja

  Zwraca dane wyjściowe z adnotacjami uzyskane po zastosowaniu warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: self)
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Dane wyjściowe z adnotacjami.

 • z adnotacjami (_:)

  Metoda rozszerzenia

  Annotates output .

  UWAGA: Zwroty output w przypadku korzystania z zaplecza, który nie obsługuje adnotacji.

  Deklaracja

  @differentiable
  public func annotated(_ output: Output) -> Output

  Parametry

  output

  Wyjście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Dane wyjściowe z adnotacjami.

 • podsumowanie(wejście:)

  Metoda rozszerzenia

  Zwraca adnotacje uzyskane z zastosowania warstwy do podanych danych wejściowych.

  Deklaracja

  public func summary(input: Input) -> String

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Wszystkie zebrane adnotacje z wykresu XLA.