ParametresizKatman

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol ParameterlessLayer : Layer where Self.TangentVector == EmptyTangentVector

Parametresiz bir sinir ağı katmanı.

TangentVector parametresiz tabakaların her zaman EmptyTangentVector .