קבוצת Tensor

public protocol TensorGroup : TensorArrayProtocol

פרוטוקול המייצגים סוגים כי ניתן למפות ומן Array<CTensorHandle> .

כאשר TensorGroup משמש בתור ארגומנט פעולה מותחת, זה מועבר כרשימת טיעון אלמנטים אשר הם השדות המותחים של הסוג.

כאשר TensorGroup מוחזר כתוצאה ממבצע מותח, זה מאותחל עם השדות המותחים שלה מוגדרים התוצאות המותחות של המבצע המותח.

 • שמאתחלת ערך מסוג זה, לוקח בעלות על _tensorHandleCount tensors החל מהשעה כתובת tensorHandles .

  הַצהָרָה

  init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?)
 • init (_owning: count :)

  שיטת הרחבה

  הַצהָרָה

  public init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?, count: Int)