Veri Kümesi Yineleyici

@available(*, deprecated)
@frozen
public struct DatasetIterator<Element> where Element : TensorGroup
extension DatasetIterator: IteratorProtocol

Bir veri kümesinin öğeleri üzerinde yinelemeye izin veren tür.

  • Sonraki elemana gelişmeler ve döner o ya da nil bir sonraki elemanın mevcut ise.

    beyanname

    public mutating mutating func next() -> Element?