Gęsty

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
@frozen
public struct Dense<Scalar> : Layer where Scalar : TensorFlowFloatingPoint

Gęsto połączona warstwa sieci neuronowej.

Dense narzędzia operacja activation(matmul(input, weight) + bias) , gdzie weight jest macierzą wagi bias jest wektorem polaryzacji i activation jest funkcją aktywacji elementu mądry.

Ta warstwa obsługuje również tensory wagowe 3D z macierzami odchyleń 2D. W tym przypadku, zarówno pierwszy wymiar jest traktowany jako wielkości partii, który jest w jednej linii z pierwszym wymiarem input i wariantu wsadowej matmul(_:_:) sterowania jest używany w ten sposób, stosując różne wagi i nastawienie każdego elementu w partii wejściowej.

 • Macierz wag.

  Deklaracja

  public var weight: Tensor<Scalar>
 • Wektor stronniczości.

  Deklaracja

  public var bias: Tensor<Scalar>
 • Funkcja aktywacji elementów mądry.

  Deklaracja

  @noDerivative
  public let activation: Activation
 • Typ funkcji aktywacji z uwzględnieniem elementów.

  Deklaracja

  public typealias Activation = @differentiable (Tensor<Scalar>) -> Tensor<Scalar>
 • Tworzy instancję z podanej wagi, opcjonalnego odchylenia i funkcji aktywacji.

  Notatka

  Obecnie weight jest jedynym parametrem różniczkowalność. bias może być parametr różniczkowalności po Optional warunkowo zgodny Differentiable : TF-499.

  Deklaracja

  @differentiable(wrt: weight)
  public init(
   weight: Tensor<Scalar>,
   bias: Tensor<Scalar>? = nil,
   activation: @escaping Activation
  )
 • Zwraca dane wyjściowe uzyskane z zastosowania warstwy do danych danych wejściowych.

  Deklaracja

  @differentiable
  public func forward(_ input: Tensor<Scalar>) -> Tensor<Scalar>

  Parametry

  input

  Wejście do warstwy.

  Wartość zwrotu

  Wyjście.

 • Tworzy Dense warstwy o określonej wielkości wejściowych, wielkość wyjściowej i funkcji aktywacji elementu mądry. Matryca masy utworzony w kształcie [inputSize, outputSize] i wektorem polaryzacji jest utworzony w kształcie [outputSize] .

  Deklaracja

  public init(
   inputSize: Int,
   outputSize: Int,
   activation: @escaping Activation = identity,
   useBias: Bool = true,
   weightInitializer: ParameterInitializer<Scalar> = glorotUniform(),
   biasInitializer: ParameterInitializer<Scalar> = zeros()
  )

  Parametry

  inputSize

  Wymiarowość przestrzeni wejściowej.

  outputSize

  Wymiarowość przestrzeni wyjściowej.

  activation

  Funkcja aktywacji do użycia. Domyślną wartością jest identity(_:) .

  weightInitializer

  Inicjator użyć do weight .

  biasInitializer

  Inicjator użyć do bias .