Örnekleme

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public struct Sampling<Base: Collection, Selection: Collection>
where Selection.Element == Base.Index
extension Sampling: SamplingProtocol
extension Sampling: Collection
extension Sampling: BidirectionalCollection
 where Selection: BidirectionalCollection
extension Sampling: RandomAccessCollection
 where Selection: RandomAccessCollection

Bazı temel koleksiyonlardan belirli bir sırayla tembel bir öğe seçimi.

 • Bir örneği oluşturur base ve selection .

  beyanname

  public init(base: Base, selection: Selection)
 • beyanname

  public typealias Element = Base.Element
 • Kimin örnekleri pozisyonları temsil A tipi self .

  beyanname

  public typealias Index = Selection.Index
 • İlk elemanın konumu.

  beyanname

  public var startIndex: Index { get }
 • Son öğeyi geçen konum.

  beyanname

  public var endIndex: Index { get }
 • En elemanı döndürür i .

  beyanname

  public subscript(i: Index) -> Element { get }
 • Sonra konumu döndürür i .

  beyanname

  public func index(after i: Index) -> Index
 • İade ileri adım sayısı dönüştürmek için gerekli start içine end .

  Negatif bir sonuç olduğunu gösterir end < start .

  beyanname

  public func distance(from start: Index, to end: Index) -> Int
 • Konumunu döndürür n den yerleri i .

  beyanname

  public func index(_ i: Index, offsetBy n: Int) -> Index
 • İade i dengelenmiştir distance o geçen gerektirmedikçe limit durumda olan, nil döndürülür.

  beyanname

  public func index(
   _ i: Index, offsetBy distance: Int, limitedBy limit: Index
  ) -> Index?

"Seçim": "Çift Yönlü Koleksiyon" olduğunda kullanılabilir