หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tfx.orchestration.experimental.interactive.notebook_extensions.skip.load_ipython_extension

ดูโค้ดบน GitHub