คำถามเกี่ยวกับ TFX? เข้าร่วมกับเราที่ Google I / O!

tfx.orchestration.experimental.interactive.notebook_extensions.skip.load_ipython_extension