Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

tfx.orchestration.experimental.interactive.standard_visualizations.ExampleAnomaliesVisualization.ARTIFACT_TYPE

Zobacz źródło na GitHub

TFX artefakt wykorzystywane do orkiestracji.

Dziedziczy: Artifact

Ta funkcja służy do kontroli typu i komunikacji między komponentów. Obecnie owija krotka (ml_metadata.proto.Artifact, ml_metadata.proto.ArtifactType) z dodatkowym dostępowych własności do stanu wewnętrznego.

Użytkownik może utworzyć podklasę Artefakt i zastąpić właściwość TYPE_NAME z typem na ten artefakt podklasy. Użytkownicy mogą następnie podklasy pominąć „TYPE_NAME” pole podczas budowy obiektu.

Użytkownik może określić właściwości typu artefaktów specyficznych dla danej podklasy Artifact nadrzędnymi słownika właściwości, jak opisano poniżej.

mlmd_artifact_type Komunikat Proto definiowania podstawowych ArtifactType. Opcjonalny i przeznaczony do użytku wewnętrznego.

artifact_type

id Id bazowego artefaktu.
mlmd_artifact

name Imię bazowego artefaktu.
pipeline_name Imię rurociągu, które wytwarzają artefakt.
producer_component Komponent producent artefaktu.
state Stan bazowego artefaktu.
type

type_id Id bazowego typu artefakt.
type_name

uri Artefakt URI.

metody

from_json_dict

Pokaż źródło

Konwersja ze słownika danych do obiektu.

get_int_custom_property

Pokaż źródło

Uzyskaj właściwość niestandardową typu int.

get_string_custom_property

Pokaż źródło

Uzyskaj właściwość niestandardową typu string.

set_int_custom_property

Pokaż źródło

Ustaw właściwość niestandardową typu int.

set_mlmd_artifact

Pokaż źródło

Wymienić artefaktu obiekt MLMD tego artefaktu.

set_mlmd_artifact_type

Pokaż źródło

Ustaw całą ArtifactType w tym obiekcie.

set_string_custom_property

Pokaż źródło

Ustaw właściwość niestandardową typu string.

to_json_dict

Pokaż źródło

Konwersja z obiektu do JSON serializable słownika.

Zmienne klasy

  • PROPERTIES
  • TYPE_NAME = 'ExampleAnomalies'