หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tfx.orchestration.experimental.interactive.standard_visualizations.ExampleAnomaliesVisualization.ARTIFACT_TYPE

ดูโค้ดบน GitHub

TFX สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับการประสาน

สืบทอดจาก: Artifact

นี้จะใช้สำหรับประเภทการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบ ปัจจุบันมัน wraps tuple ของ (ml_metadata.proto.Artifact, ml_metadata.proto.ArtifactType) ที่มีคุณสมบัติ accessors เพิ่มเติมสำหรับรัฐภายใน

ผู้ใช้อาจสร้าง subclass ของสิ่งประดิษฐ์และแทนที่คุณสมบัติ TYPE_NAME กับชนิดสำหรับ subclass สิ่งประดิษฐ์นี้ จากนั้นผู้ใช้ของ subclass อาจละเว้นฟิลด์ "TYPE_NAME" เมื่อการก่อสร้างวัตถุ

ผู้ใช้อาจระบุคุณสมบัติเฉพาะประเภทสิ่งประดิษฐ์สำหรับ subclass สิ่งประดิษฐ์โดยเอาชนะคุณสมบัติพจนานุกรมมีรายละเอียดดังนี้

mlmd_artifact_type ข้อความโปรโตกำหนด ArtifactType พื้นฐาน ตัวเลือกและมีไว้สำหรับการใช้งานภายในองค์กร

artifact_type

id Id ของสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ
mlmd_artifact

name ชื่อของสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ
pipeline_name ชื่อของท่อที่ผลิตสิ่งประดิษฐ์
producer_component องค์ประกอบของการผลิตสิ่งประดิษฐ์
state รัฐของสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ
type

type_id Id ประเภทสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ
type_name

uri สิ่งประดิษฐ์ URI

วิธีการ

from_json_dict

ดูแหล่งที่มา

แปลงข้อมูลจากพจนานุกรมวัตถุ

get_int_custom_property

ดูแหล่งที่มา

ได้รับคุณสมบัติที่กำหนดเองชนิด int

get_string_custom_property

ดูแหล่งที่มา

ได้รับคุณสมบัติที่กำหนดเองของประเภทสตริง

set_int_custom_property

ดูแหล่งที่มา

ตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองชนิด int

set_mlmd_artifact

ดูแหล่งที่มา

แทนที่วัตถุสิ่งประดิษฐ์ MLMD ในสิ่งประดิษฐ์นี้

set_mlmd_artifact_type

ดูแหล่งที่มา

ชุด ArtifactType ทั้งในวัตถุนี้

set_string_custom_property

ดูแหล่งที่มา

ตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองของประเภทสตริง

to_json_dict

ดูแหล่งที่มา

แปลงจากวัตถุที่จะพจนานุกรม serializable JSON

ตัวแปรระดับ

  • PROPERTIES
  • TYPE_NAME = 'ExampleAnomalies'