עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

התייחסות ל-TFX API

TensorFlow מורחב

אימות מידע

שינוי צורה

ניתוח מודלים

מָנָה

מטא נתונים של ML

ספריות משותפות TFX Basic ( tfx_bsl )