תזמון צינורות TFX

אפאצ'י בים

רכיבי TFX כמה להסתמך על Beam לעיבוד נתונים מבוזרים. בנוסף, TFX יכול להשתמש ב-Apache Beam כדי לתזמר ולבצע את הצינור DAG. Beam Orchestrator משתמש שונה BeamRunner מזו המשמשת לעיבוד נתוני רכיב. עם ברירת המחדל DirectRunner התקנת Beam Orchestrator יכולה לשמש לניפוי מקומי ללא גביית תלות Airflow או Kubeflow המיותרת, תצורת המערכת המפשטת אשר.

ראו למשל TFX על Beam לפרטים.