Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

tfma.math_util.calculate_confidence_interval

Caculate confidence intervals based 95% confidence level.