Yerel TensorFlow Everywhere etkinliğiniz için bugün LCV!

tfma.math_util.calculate_confidence_interval

Caculate confidence intervals based 95% confidence level.