Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!

tfx_bsl.public.tfxio.TensorAdapterConfig

Config to a TensorAdapter.

Contains all the information needed to create a TensorAdapter.