Rodzaj Obecność Wartościowość Domena
Nazwa funkcji
'firma' STRUNOWY wymagany 'firma'
„dropoff_census_tract” WEWN wymagany -
„dropoff_community_area” WEWN wymagany -
„szerokość_podnoszenia” PŁYWAK wymagany -
„dropoff_longitude” PŁYWAK wymagany -
'opłata' PŁYWAK wymagany pojedynczy -
'typ płatności' STRUNOWY wymagany pojedynczy 'typ płatności'
„pickup_census_tract” WEWN wymagany -
„obszar odbioru_wspólnoty” WEWN wymagany -
„szerokość_odbioru” PŁYWAK wymagany -
„długość_odbioru” PŁYWAK wymagany -
„wskazówki” PŁYWAK wymagany pojedynczy -
„podróż_mile” PŁYWAK wymagany pojedynczy -
„sekundy_podróży” WEWN wymagany -
„dzień_rozpoczęcia_podróży” WEWN wymagany pojedynczy -
„godzina_rozpoczęcia_podróży” WEWN wymagany pojedynczy -
„rozpoczęcie_podróży_miesiąc” WEWN wymagany pojedynczy -
„trip_start_timestamp” WEWN wymagany pojedynczy -