ชื่อไฟล์ พับ เป้า หมวดหมู่ esc10 src_file เอา
0 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-100032-A-0.wav 1 0 หมา จริง 100032 NS
14 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-110389-A-0.wav 1 0 หมา จริง 110389 NS
157 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-30226-A-0.wav 1 0 หมา จริง 30226 NS
158 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-30344-A-0.wav 1 0 หมา จริง 30344 NS
170 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-32318-A-0.wav 1 0 หมา จริง 32318 NS
175 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-34094-A-5.wav 1 1 แมว เท็จ 34094 NS
176 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-34094-B-5.wav 1 1 แมว เท็จ 34094 NS
229 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-A-5.wav 1 1 แมว เท็จ 47819 NS
230 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-B-5.wav 1 1 แมว เท็จ 47819 NS
231 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-C-5.wav 1 1 แมว เท็จ 47819