تایپ کنید سن نژاد 1 جنسیت رنگ 1 رنگ 2 بلوغ اندازه طول خز واکسینه شده عقیم شده سلامتی هزینه شرح PhotoAmt AdoptionSpeed
0 گربه 3 Tabby نر سیاه سفید کم اهمیت کوتاه خیر خیر سالم 100 Nibble یک توپ زیبا و زیبا 3+ ماهه است. او ... 1 2
1 گربه 1 موهای متوسط ​​خانگی نر سیاه رنگ قهوه ای متوسط متوسط مطمئن نیستم مطمئن نیستم سالم 0 من دیروز آن را تنها در نزدیکی آپارتمانم پیدا کردم ... 2 0
2 سگ 1 نژاد مخلوط نر رنگ قهوه ای سفید متوسط متوسط آره خیر سالم 0 مادر باردار آنها به دلیل بی احتیاطی او کنار گذاشته شد ... 7 3
3 سگ 4 نژاد مخلوط زن سیاه رنگ قهوه ای متوسط کوتاه آره خیر سالم 150 سگ نگهبان خوب ، بسیار هوشیار ، فعال ، مطیع ... 8 2
4 سگ 1 نژاد مخلوط نر سیاه بدون رنگ متوسط کوتاه خیر خیر سالم 0 این پسر زیبا و در عین حال زیبا برای فرزندخواندگی آماده است ... 3 2