09:00 PST ML Sempozyumu bu Salı Ekim 19 ilk Kadınlara yönelin Register şimdi

tensorflow :: ops :: ControlTrigger

#include <control_flow_ops.h>

Hiç birşey yapmıyor.

Özet

Planlama için bir kontrol tetikleyicisi görevi görür.

Yalnızca kontrol kenarları için yer tutucu olarak kullanışlıdır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ControlTrigger (const :: tensorflow::Scope & scope)

Genel özellikler

operation

Kamusal işlevler

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamusal işlevler

ControlTrigger

 ControlTrigger(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

operator :: tensorflow :: İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const