ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: IsInf

#include <math_ops.h>

X'in hangi elemanlarının Inf olduğunu döndürür.

Özet

(numpy) np.isinf'e eşdeğer

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

IsInf (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

Kamusal işlevler

IsInf

 IsInf(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const