ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

Op, temeldeki kapsayıcıdaki tamamlanmamış öğelerin sayısını döndürür.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapIncompleteSize::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
size

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: MapIncompleteSize :: Attrs

MapIncompleteSize için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamusal işlevler

MapIncompleteSize

 MapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

MapIncompleteSize

 MapIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapIncompleteSize::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)