ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op rastgele bir (anahtar, değer) kaldırır ve döndürür

Özet

temeldeki kapsayıcıdan. Temeldeki kapsayıcı öğe içermiyorsa, op bunu yapana kadar engelleyecektir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi

İadeler:

 • Output anahtarı
 • OutputList değerleri

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

Genel özellikler

key
operation
values

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: MapUnstageNoKey :: Attrs

MapUnstageNoKey için isteğe bağlı öznitelik belirleyiciler.

Genel özellikler

anahtar

::tensorflow::Output key

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::OutputList values

Kamusal işlevler

MapUnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

MapUnstageNoKey

 MapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)